Historisk arkiv

Det gjelder å ikke gi seg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Nettverk heltid-deltid øst med kommunene Løten, Drammen, Fredrikstad, Eidsvoll, Elverum og Våler hadde tredje og siste samling i Hamar 15. og 16. april. Trodde alle. Men Drammen ville det annerledes.

Nettverk heltid-deltid øst med kommunene Løten, Drammen, Fredrikstad, Eidsvoll, Elverum og Våler hadde tredje og siste samling i Hamar 15. og 16. april. Trodde alle. Men Drammen ville det annerledes.

Scene fra teaterforestillingen ”En akevisitt” på Løten Brenneri
Scene fra teaterforestillingen ”En akevisitt” på Løten Brenneri (Foto: Camilla Bendixen/Bjørn Pettersen, Fagforbundet).

Scene fra Teaterstykket
Scene fra Teaterstykket "en akevisitt" på Løten Brenneri (Foto: Camilla Bendixen og Bjørn pettersen, Fagforbundet).

Samlingen på Hamar ble en spennende og kreativ samling der kommunene ved siden av å rapportere status for eget arbeid, ble møtt av et undringspanel som stilte spørsmål til presentasjonene:

- Hvorfor gjør dere det på den måten? Hva tenker dere om det? Hvorfor har dere organisert det slik? Hver enkelt presentasjon fra kommunene ble møtt med undring, og gode spørsmål er det som kjent viktig å få.

Leif Moland fra Fafo hadde en god presentasjon knyttet til heltid/deltid med fokus på hva som virker og hva som er gode tiltak. I denne runden fikk kommunene anledning til å få konkrete tilbakemeldinger på gode tiltak og strategier på veien videre.

Dette nettverket har tidligere valgt å ha samlinger i Fredrikstad og Drammen. Denne gangen var samlingen i Hamar, med Løten som vertskap. Det å komme til kommuner og oppleve andre miljøer enn Gardermoen gir nye opplevelser og annerledes samlinger.


Lokal kultur

Som et tillegg til faglighet, undring og planlegging av arbeidet videre, rakk nettverket teaterforestillingen ”En akevisitt” på Løten Brenneri og foredrag om Domkirkeruinene med nydelig utsikt og mat.

Alt i alt en flott og verdig sluttmarkering på nettverkssamarbeidet, trodde alle.  Men prosjektleder Lisbeth Bakken i Drammen hadde foretatt et kort og vellykket lobbyarbeid med sin varaordfører Tove Paule, og inviterte kommunene til ny nettverkssamling i Drammen våren 2014.  I tillegg ble kommunen oppfordret og utfordret til fortsatt arbeid for enda bedre resultater.