Historisk arkiv

Fakta og fiksjon i Porsgrunn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Onsdag 30. oktober arrangerte Porsgrunn kommune temadag om sykefravær og nærvær. Porsgrunn er med i pulje 2 i Saman om ein betre kommune. Nærmere 100 personer deltok på temadagen.

Kommuneoverlege Bjørnar Nyen i Porsgrunn kommune
Kommuneoverlege Bjørnar Nyen i Porsgrunn kommune (foto: Kristen Dalby).

 

Onsdag 30. oktober arrangerte Porsgrunn kommune temadag om sykefravær og nærvær. Porsgrunn er med i pulje 2 i Saman om ein betre kommune. Nærmere 100 personer deltok på temadagen.

Programmet var både spennende, morsomt og lærerikt. Porsgrunn hadde satset både på egne krefter og på kompetanse utenfra.

Etter to korte innledninger om programmet lokalt i Porsgrunn og nasjonalt, stod sykefravær/ nærværsarbeid i fokus. Kommuneoverlege Bjørnar Nyen satte sykdom og sykefravær i Porsgrunn inn i en regional og nasjonal sammenheng. Hva skiller Porsgrunnsamfunnet fra regionen og nasjonen, og hvor er vi like? Han vektla også viktigheten av folkehelsearbeid.

 

Kjell Værnor fra Agenda Kaupang
Kjell Værnor fra Agenda Kaupang holdt innlegg om sykefravær, og hvordan fraværet påvirkes av lederskap (foto: Ingebjørg Sørenes).

Kjell Værnor fra Agenda Kaupang holdt to foredrag. Det ene handlet om hva vi vet om sykefravær og effekter av ulike tiltak. Det andre foredraget handlet om god og dårlig ledelse, og hva dette har å si for arbeidsmiljø og nærvær/fravær. Det ble en god dialog med salen rundt de problemstillinger som ble tatt opp.

Langtidsfrisk
Etter lunsj var det presentasjon av to prosjekter i Porsgrunn. Kristin Johansson, virksomhetsleder ved Frednes sykehjem, snakket om Langtidsfrisk som metode. Sykehjemmet har oppnådd svært gode resultater med fokus på nærvær, arbeidsmiljø, samarbeid og visjonsarbeid. Frednes sykehjem har hatt en jevn økning av nærværet over tid. I 2007 var nærværet på 78,9 %, i 2013 er det på 93,4% (til og med august).

Trine Larsen er virksomhetsleder ved Kirketjernet og Vestsiden barnehage. Her hadde de satt seg følgende mål; avklare ansettelsesforhold for ansatte som ikke har vært i arbeid de siste 2 årene, rask oppfølging og avklaring av arbeidskapasitet for de med langtidsfravær. Sykefraværet har gått betydelig ned, selv om de ikke har nådd sitt mål, som kanskje var litt ”hårete”. Barnehagene har hatt en nedgang i sykefraværet, fra 17 % i 2009 til 8,8 % i 2013.

Porsgrunn kommune hadde et sykefravær på 8,3 % i 2011, 8,6 % i 2012 og 8,3 % i år (per september).

Satte punktum med performance
Porsgrunn er jo en teaterby, med egen teaterfestival. Derfor kom det ikke som noen overraskelse at temadagen ble avsluttet med en liten performance-forestilling, et fellesprosjekt mellom ”NAV Paris og NAV Porsgrunn”. Det ble stor stemning i salen under forestillingen, som var svært morsom men samtidig hadde relevans for temadagen.  Skuespillerne var Guandaline Sagliocco og Kjersti Høgli fra Sagliocco Ensemble.

Både prosjektleder Erland Berberg og styringsgruppeleder Tone Berg Hansen var svært fornøyde med temadagen.