Historisk arkiv

Finnøy og Rennesøy lanserer nyhetsbrev

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Finnøy og Rennesøy har gått gjennom hva de er gode på og hva de er mindre gode på. Ett av områdene hvor det var rom for forbedring, var på kommunikasjonsfronten. Nå har kommunene laget en kommunikasjonsplan for Saman om ein betre kommune med tydelige mål og tiltak.

Finnøy og Rennesøy har gått gjennom hva de er gode på og hva de er mindre gode på. Ett av områdene hvor det var rom for forbedring, var på kommunikasjonsfronten. Nå har kommunene laget en kommunikasjonsplan for Saman om ein betre kommune med tydelige mål og tiltak.

Kommunene har som målsetning at informasjons- og kommunikasjonsarbeidet skal være en integrert del av prosjektarbeidet. Informasjons- og kommunikasjonsarbeidet skal støtte hovdmålene i prosjektet, slik de kommer til uttrykk i prosjektplanen.

I kommunikasjonsplanen har Finnøy og Rennesøy definert følgende kommunikasjonsmål:

  • Over 75% av de ansatte skal kjenne igjen navnet "Saman om ein betre kommune"
  • Over 50% av de ansatte skal kunne identifisere hva prosjektet arbeider med
  • Over 75% av de ansatte skal være fornøyd, eller svært fornøyd, med den spesielle informasjonen rettet mot avdelinger som var i interaksjon med prosjektet
  • Over 50% av de ansatte skal være fornøyd, eller svært fornøyd, med den generelle informasjonen i prosjektet.

Ett av tiltakene i planen er et nyhetsbrev som skal gå ut annenhver måned. Her finner du første utgave av nyhetsbrevet ”Kva skjer i Saman om ein betre kommune”.

Lenke til kommunikasjonsplanen til Finnøy og Rennesøy.