Historisk arkiv

God stemning i Drammen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Det var god stemning under nettverkssamlingen i Drammen. Varaordfører Tove Paule ønsket deltakere i Sammen om en bedre kommune velkommen til sin kommune.

Varaordfører Tove Paule i Drammen kommune ønsket deltakere i Sammen om en bedre kommune velkommen til sin kommune.

Tove Paule, varaordfører Drammen kommune.

Tove Paule, varaordfører Drammen kommune. (Tekst/foto: Camilla Bendixen og Bjørn Pettersen)

I programmet Sammen om en bedre kommune er det foreløpig 53 kommuner som er tatt opp. Kommunene er inndelt i ulike nettverk, og det er etablert to nettverk som jobber med ulike prosjekter knyttet til å redusere uønsket deltid.

Politikere, administrative ledere, tillitsvalgte og ansatte fra Fredrikstad, Løten, Elverum, Moss, Eidsvoll, Våler og Drammen samlet seg for å starte arbeidet. I den første nettverkssamlingen presenterte kommunene sine prosjekter og synliggjorde utfordringer og muligheter med sikte på å redusere uønsket deltid. 

Nettverksarbeid vil være et viktig virkemiddel for å få faglig påfyll, drahjelp og motivasjon til å jobbe fram gode løsninger og resultater lokalt.

En svært entusiastisk gjeng fra Fredrikstad kommune med Frøydis Wroldsen, leder for Sosial- og Omsorgsutvalget, i spissen, fortalte at de er sterkt motiverte for arbeidet etter en lang ørkenvandring gjennom mange prosjekter knyttet til heltid-deltidsproblematikk. Wroldsen forteller hva som er annerledes denne gangen.
-Det er mer kunnskap, viten og forståelse for hva heltid-deltid egentlig innebærer, og at det vil gi mye bedre tjenesteyting til brukeren. Vi er ansatt i en kommune som til tider skal konkurrere med private. Derfor må vi sette fokus på gode tjenester med kvalitet og færre personer ovenfor brukeren, noe som gir både trygghet og forutsigbarhet. I Fredrikstad kommune har vi bestemt at vi skal ha en lokal verdighetsgaranti. Forutsigbarhet og kontinuitet i tjenestene er så viktig, og derfor skal igangsetting av vårt nye sykehjem baseres på hele stillinger, sier Wroldsen.

Frøydis Wroldsen har vært mange år i kommunen og spøker med at hun har hatt alle stillinger. Én ting er hun sikker på i forhold til arbeidet som kommunen står ovenfor i programmet: Sammen om en bedre kommune.
- Partsamarbeidet er alfa omega. Det er avgjørende at vi har alle som skal være delaktige i arbeidet på banen.

 
Frøydis Wroldsen

Frøydis Wroldsen sier selv hun har hatt alle stillinger i Fredrikstad kommune. Nå har hun nylig startet som leder Sosial- og Omsorgsutvalget. ”De blir aldri kvitt meg!” Hun påpeker at dette arbeidet handler om mer enn de ansatte. ”Fornøyde brukere skal stå i sentrum” sier Wroldsen. (Tekst/foto: Camilla Bendixen og Bjørn Pettersen)