Historisk arkiv

Gutta boyz - på tokt i barnehagen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Brønnøy kommune

I sommer har Aleksander, Vebjørn, Bendik og Andreas fått sommerjobb i barnehage i Brønnøy kommune. Rekruttering av menn i barnehager er en generell utfordring for de fleste barnehager, derfor har Brønnøy tatt noen spennende grep for å øke andelen menn.


- De fire guttene har eksamen i dag, forteller Gerd Stand, som er områdesjef for Brønnøysund barnehager.

- Vi fikk 39 søknader og valgte ut fire gutter mellom 16 og 17 år. De gleder seg skikkelig, en har til og med avlyst en ferietur med familien for å være på jobb i sommer. Jobben varer i fire uker med fem timer per dag, og de får vanlig tarifflønn, sier hun.

Åpner for utradisjonelle valg
I Brønnøy kommunes satsing på kompetanse og rekruttering, er sommerjobb for gutter i barnehage ett av prosjektene. Kommunen står generelt overfor store utfordringer med å rekruttere kompetent personale. De fleste guttene i kommunen peiler seg inn mot gass- og oljesektoren, som er langt bedre betalt.

Men det finnes to menn som har valgt en annerledes hverdag enn de andre. Jøran Hansen og Henrik Moe jobber som barnehageassistenter i Flaggstanghaugen barnehage. De sitter også i prosjektgruppen for prosjektet "Gutta boyz - på tokt i barnehagen", og har rekruttert de fire som i år skal få oppleve en sommerjobb litt utenom det vanlige.

 


Barna i Flaggstanghaugen barnehage kaster lasso med Jøran Hansen (foto: Camilla Bendixen).


- Vi henvendte oss til tiendeklasse, som var i gang med å velge studieretning.  Vi besøkte videregående og møtte elever på helse- og sosialfag. Der pratet vi om mulighetene ved å bli barne- og ungdomsarbeider, førskolelærer, og hvordan det er å jobbe i barnehage, sier Jøran Hansen.

- Det var viktig for oss å formidle at dette ikke bare er et jenteyrke, menn har også en viktig jobb å gjøre i barnehage. I tiendeklasse samlet vi alle guttene og hadde en real ”manneprat”, sier Henrik Moe med et smil.

- Dette fungerte godt. Vi måtte forklare at hverdagen ikke bare handlet om å spikke og gå på tur, men også om hverdagslige ting som å knytte skolisser, skrifte bleier og trøste. Som mann er man selvsagt en helt vanlig kollega, men samtidig har menn en litt annen måte å være på, og finner på andre ting som også trengs i barnehager, sier han.

 

Guttene i barnehagen mekker bil (foto: Camilla Bendixen)


Guttene får oppleve et annet yrke enn det gutter på deres alder vanligvis søker seg til. Kommunen håper at "gutta boyz" kan bli gode ambassadører for det å jobbe i barnehage. Barnehagearbeid er gøy og variert, og det gir innhold og mening.
- Dessuten blir vi gutta veldig populære. Ikke alle kan si det om jobben sin, sier Jøran Hansen forsiktig.

Tidligere har han jobbet både som arkeolog og fisker. Kanskje vil noen av "gutta boyz" også ta skrittet og velge en studiespesialisering som er rettet mot barn og unge.

Ved siden av å gi Aleksander, Vebjørn, Bendik og Andreas en fin erfaring og gjøre dem til ambassadører for menn i barnehage, er målet også å lage et hefte som skal bidra til å trekke gutter og menn til yrket. Heftet skal spres i kommunen og på skolene. Alle politikerne i kommunen står samlet bak prosjektet, og sendte i mai ut en felles pressemelding hvor de oppfordret ungdom i Brønnøy kommune til å søke. Dette resulterte i et stort oppslag i lokalavisen.

Aleksander, Vebjørn, Bendik og Andreas har første arbeidsdag mandag 2. juli. Vi ønsker lykke til og tror de får en spennende sommer!


Prosjektgruppa for rekruttering - og kompetanseprosjektet ”Gutta boyz – på tokt i barnehagen”. Fra venstre: barnehageassistent i Flaggstanghaugen bhg, Jøran Hansen; HTV i Utdanningsforbundet, Områdetillitsvalgt i VO5 og pedagogisk leder i Salhus barnehage, Hege Reielsen; Områdesjef VO5 Brønnøysund barnehager, Gerd Strand; pedagogisk leder i Barnebo bhg, Katinka Helmersen og barnehageassistent i Flaggstanghaugen bhg, Henrik Moe. Styrer i Salhus barnehage, Torhild Holmstrøm, var ikke tilstede (foto: Camilla Bendixen).