Historisk arkiv

Humor og latter baner vei for nærværsarbeidet i Sola kommune

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Svenske Mia Tørnblom fikk 500 ansatte i Sola kommune til å knekke sammen i latter og lære seg enkle mentale øvelser for å styrke selvfølelsen.

Mia Tørnblom og prosjektleder i Sola kommune, Kjersti Goa Lødemel, på kick-off-lansering av Saman om ein betre kommune i Tananger kirke i Sola kommune
Mia Tørnblom og prosjektleder i Sola kommune, Kjersti Goa Lødemel, på kick-off-lansering av Saman om ein betre kommune i Tananger kirke i Sola kommune (foto: Camilla Bendixen).

 

Svenske Mia Tørnblom fikk 500 ansatte i Sola kommune til å knekke sammen i latter og lære seg enkle mentale øvelser for å styrke selvfølelsen.

Sola kommune er med i nettverket Sykefravær Sør, og har i mange år jobbet med nærværskultur. Mandag 10. september inviterte kommunen til kick-off-samling for å lansere deltagelsen i Saman om ein betre kommune og bygge videre på nærværsarbeidet ved å invitere Mia Tørnblom til å snakke om personlig lederskap og mental trening. Tørnblom fokuserer på å trene opp vår indre trygghet, gi forståelse for og kunnskap om motivasjon, samt gi grunnleggende innsikt om kommunikasjon og vanskelig samtaler.

 

Personlig ansvar i nærværsarbeidet

- Vi ønsket å gi våre ansatte en inspirasjon til arbeidsdagen og livet for øvrig. Vi gir dem noen verktøy som handler om at jeg er verdifull for den jeg er og ikke bare for det jeg gjør. Mia Tørnblom er her for å formidle til oss hvor viktig det er at vi tar oss selv på alvor. Mia formidler på en humoristisk og morsom måte, men hun har den snerten som gjør at hun når inn, sier prosjektleder i Sola kommune Kjersti Goa Lødemel.

- Forsvarsmekanismene våre legges ned fordi vi ler så mye, og hun får inn gode sannheter på dette med hvor viktig det er at vi har en egenverdi uavhengig av hva vi presterer. Den egenverdien er ikke bare viktig for oss selv men også i møte med andre mennesker, for vi blir bedre mennesker i samspillet, forklarer Lødemel.

 

En gave til de ansatte

Kulturhuset ble for lite da pågangen økte, derfor ble Tananger kirke løsningen for arrangementet. Over 500 kommunalt ansatte var til stede fra skoler, barnehager, sykehjem, hjemmesykepleien, barnevern, sosialtjenester, kontoransatte, administrasjon, rådmann og stabene  i kommunen.

- Jeg tror på det å gi folk noe, sier Goa Lødemel. Gode opplevelser er med på å bære oss i en travel hverdag. Jeg tror dette blir en snakkis etterpå, og at de ansatte tar med seg de gode historiene tilbake på arbeidsplassene sine og skaper litt humor ut av det. Det tror jeg vil gi ringvirkninger, og når alle har opplevd det samme så vet man hva det handler om, sier hun.

 


Engasjerte ansatte på kick-off i Sola kommune

 

Ringvirkninger

 - I Sola kommune har vi tro på å jobbe med nærværsarbeid, trivselsarbeid og helsefremmende tiltak. Det å se hverandre - at lederne skal se sine ansatte i et 24 timers perspektiv, og at vi er mer enn bare det vi leverer her og nå. I den ånd har jeg tro på at et arrangement som dette gir frukter, og at det er en god start. Når de ansatte tenker på Saman om-prosjektet etter dette håper jeg de har gode vibber, og da tror jeg vi legger grunn for en god vei videre i forhold til hva vi ønsker, avslutter prosjektleder i Sola kommune Kjersti Goa Lødemel.

Fredrik Rivenes fra KRD på kick-off i Sola kommune
Fra sekretariatet til Saman om ein betre kommune stilte en munter Fredrik Rivenes (foto: Camilla Bendixen).