Historisk arkiv

Hyllet sine egne i Drammen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

- Vi har allerede Norges beste barnehage i kjelleren og Norges beste skole i nabobygget. Med utviklingsenheten ”Skap gode dager” forsterker vi kapasiteten også innen Helse - sosial og omsorg.

 

Slik åpnet ordfører Tore Opdal Hansen de flotte nye kontor- og opplæringslokalene til utviklingsenheten innen Helse - sosial og omsorg (HSO) i Drammen kommune 4. februar.

I forbindelse med åpningen arrangerte Drammen kommune en hyllestdag for deltagerne i prosjektet ”Uønsket deltid i Drammen kommune”. Prosjektet er en del av det landsdekkende utviklingsprogrammet ”Saman om ein betre kommune”. Her har kommunen testet ulike arbeidstidsordninger og tilbudt fast ansatte som er ufaglærte å utdanne seg som helsefagarbeidere.

- Å skape gode dager for innbyggerne handler like mye om å satse på de ansatte. Dette er noe vi ønsker å være flinke til i Drammen, sa ordføreren.

 

Prosjektlerder for ”Uønsket deltid i Drammen kommune”, Lisbeth Bakken
Prosjektlerder for ”Uønsket deltid i Drammen kommune”, Lisbeth Bakken (Foto: Ingebjørg Sørenes).

Ifølge prosjektleder for ”Uønsket deltid i Drammen kommune”, Lisbeth Bakken, har prosjektet gitt dem ny kunnskap og erfaring.

- Vi ser gode resultater av enkelttiltak, og har lært utrolig mye av dette prosjektet. Stillingsbrøken blant de som har gått fra ufaglært til faglært har økt fra ca. 45 til 86 prosent. Kommunen har 67 flere heltidsansatte nå enn vi hadde i 2009. Vår erfaring er at overgangen fra deltid til heltid gir mer fornøyde brukere. Denne utviklingen vil vi satse videre på, sa prosjektlederen.

HSO-direktør Eva Milde Grunwald mener en av de største utfordringene i sektoren er å knekke helgetrollet.

- Innen helse, sosial og omsorg er det like store ressursbehov i helga som på hverdager. Dette er og forblir en stor utfordring, sa Grunwald.

Kommunen har hatt et forsøk med 2+2+3-turnus. Selv om en slik turnus er positiv fra et brukerperspektiv, blir ikke denne arbeidstidsordningen videreført i kommunen.

- Selv om arbeidstidsordningen nå avvikles, har alle gått med på å jobbe en ekstra helg hver 12. uke, understreket Bakken.


Kommunalministeren deltok

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete deltok på hyllestdagen, og spiste lunsj med noen av deltagerne i prosjektet. Navarsete roste Drammen for alt det positive de får til i kommunen.

- Drammen er en kommune som er flinke til å jobbe sammen og på tvers. Samarbeid mellom politikere, tillitsvalgte, administrative ledere og ansatte skaper eierskap. Sammen har dere en mye bedre forutsetning til å vite hvor skoen trykker enn en konsulent som er innleid for å fortelle hvordan ting skal gjøres, sa statsråden.

 

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete og HSO-direktør Eva Milde Grunwald i Drammen kommune
Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete og HSO-direktør Eva Milde Grunwald i Drammen kommune. I bakgrunnen skimter vi de flotte nye lokalene til utviklingsenheten ”Skap gode dager” (Foto: Ingebjørg Sørenes).

 

Regjeringen holder på med en innovasjonsstrategi for kommunesektoren. I sitt innlegg understreket Navarsete viktigheten av å tenke nytt.

- Vi lever i et samfunn som hele tinden endrer seg. Dette er en endring vi må være med på.”Skap bedre dager” er således en flott målsetning. For å skape gode dager for innbyggere og ansatte tror jeg mye av nøkkelen ligger i smarte tekniske løsninger som kan frigi mer kvalitetstid. Ansatte klarer ikke å springe fortere enn de allerede gjør. Derfor er det flott at Drammen satser på innovasjon og velferdsteknologi. Takk for at dere bidrar til en utvikling som vi trenger i hele landet, sa Navarsete.