Historisk arkiv

"I hoppes om en bære kommune" i Østre Toten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

23. august arrangerte prosjektgruppa i Østre Toten kommune temadag for ledere, tillitsvalgte og ordfører.

Ledere i Østre Toten driver teambuilding ved å bygge tårn av spaghetti og marshmellows
På temadagen for "I hoppes for en bære kommune" måtte lederne i Østre Toten kommune gjennom en løype med ulike oppgaver som skulle løses. Her konkurrerer de om hvem som kan bygge det høyeste marshmellows-tårnet (Foto: Anne Mette Sveum, Østre Toten kommune).

 

Nye verdier
Målet for samlingen var å få forankret prosjektet ”I hoppes om en bære kommune” (som det heter lokalt i Østre Toten) hos lederne før prosjektgruppa iverksetter sin nært forestående verditurne.

Østre Toten ønsker å jobbe med implementering av de nylig vedtatte verdiene for kommunen:

  • Nytenking
  • Kvalitet
  • Respekt

Verdiene er en del av det holdningsskapende arbeidet med sykefravær i kommunen.

Parallelt med verdiimplementeringen skal kommunen videreføre gode tiltak som en ser gir resultater i nærværsarbeidet. Dette gjelder for eksempel IA-arbeidet og samarbeid med bedriftshelsetjenesten.

Inspirasjon og sang
Under temadagen fikk lederne et inspirasjonsforedrag i regi av prosjektleder Anne Mette Sveum. Foredraget handlet om hvordan lederne kan bidra til å skape den gode dagen ”i hoppes ” på jobb.

Kommunens egen prosjektsang, ”I hoppes”, ble også fremført. Sangen er skrevet av prosjektleder Sveum, og tar utgangspunkt i kommunens arbeidsgiverstrategi. Den handler om de nye verdiene til Østre Toten, og om mangfoldet i kommunen som organisasjon. I løpet av høsten kommer musikkvideoen!

Teambuilding
Deltakerne ble videre delt inn i grupper, og måtte gjennom en løype med ulike poster hvor de fikk presentert etiske problemstillinger rundt sykefravær og arbeidsmiljø. Gruppene fikk også i oppgave å bygge tårn av spagetti og marshmallows. Det ble kåret et vinnerlag som bygde det tårnet som sto lengst.

Prosjektgruppa lokalt i Østre Toten har fått gode tilbakemeldinger på temadagen. De håper den har gitt lederne ny giv i prosessen med å forankre kommunens verdier i organisasjonen.

Les mer om prosjektet til Østre Toten (PDF).


Har din kommune arrangert temadag? Kontakt redaksjonen, så lager vi et oppslag!