Historisk arkiv

Inspirasjon, refleksjon, forfall og improvisasjon i Lyngdal

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Rapport fra Kristen Dalby i Ressursgruppa

Arendal, Mandal, Sola, Songdalen, Stavanger og Vegårshei møttes til nettverkssamling på idylliske Rosfjord Strandhotell i Lyngdal 7. – 8. november. Dette var den andre samlingen i nettverket Sykefravær Sør. Fokus for samlingen var dypdykk i den enkelte kommunes prosjekt, i tillegg til faglig påfyll. Ettersom to av innlederne meldte forfall kort tid i forveien ga samlingen også en ekstra test i fleksibilitet og tilpasning.Arendal, Mandal, Sola, Songdalen, Stavanger og Vegårshei møttes til nettverkssamling på idylliske Rosfjord Strandhotell i Lyngdal 7. – 8. november. Dette var den andre samlingen i nettverket Sykefravær Sør. Fokus for samlingen var dypdykk i den enkelte kommunes prosjekt, i tillegg til faglig påfyll. Ettersom to av innlederne meldte forfall kort tid i forveien ga samlingen også en ekstra test i fleksibilitet og tilpasning.

Oppstartsforedraget av rektor Yasar Cakmak ved Amager Fælled skole København handlet om relasjonsledelse, et tema flere av kommunene ønsket seg. Amager Fælled skole var i krise da Yasar Cakmak overtok. Både lærere og elever søkte seg vekk. Foreldrenes tillit til skolen var lav og sykefraværet blant de ansatte var svært høyt.

 

Rektor Yasar Cakmak ved Amager Fælled skole i København
Rektor Yasar Cakmak ved Amager Fælled skole i København (Ina Kathrine Ruud)

 

Cakmak fortalte at han ga seg selv 3-5 år på å snu skolen. Hvis han ikke klarte å gjennomføre snuoperasjonen, var han heller ikke rette mannen til å lede den. Cakmak er opptatt av ledelse som fag. De fleste lærerne ved skolen har høyere fagkompetanse enn rektor, men kanskje ikke i rektors fag, som er ledelse.

Det humanistiske perspektiv ligger til grunn for ledelsesfilosofien til Yasa Cakmak , og er formulert slik: ”Jeg vil heller vinne mennesker, enn å vinne over dem”

- Du skal være den forandring du ønsker å se i organisasjonen. Du er ikke det du sier, men mer hva du gjør og hvordan du gjør det, sier Cakmak.

Amager Fælled skole har oppnådd gode resultater. Skolen er blitt attraktiv for foreldre og elever. Det er stor pågang, og skolen er nå ”sprengt”. Det er populært å være lærer der, så rekruttering er ikke lenger noe problem. Skolen har også mottatt flere priser for sitt arbeid.

Systematisk jobbing gir resultater i Mandal
Etter foredraget var det dypdykk i de enkelte kommunale prosjekter. Mandal fortalt om sitt systematiske arbeid med nærvær og sykefravær over lang tid. De har oppnådd resultater som har fått oppmerksomhet nasjonalt. Det som kjennetegner Mandal kommunes arbeid er systematikken, at de har fokus både på nærvær og sykefravær og at tiltakene som settes i verk er mangfoldige og målrettede.

Mandal kommune er også sammen med Arendal og Marnardal med i et prosjekt som heter ”Quick Care”, raskere frisk. Dette prosjektet har oppnådd svært gode resultater på kort tid.

Gjennomgangen fra de øvrige kommunene viste både at det er ulikt hvor langt de har kommet i sine prosjekter, og at det eksisterer et mangfold av tiltak og virkemidler. Dette mangfoldet var inspirerende å høre om, og mange av kommunene tok med seg ideer fra de andre kommunene hjem. God nettverkslæring her, altså.

Samfunn og arbeid i framtida
Framtidsforsker Anne-Marie Dahl fra firmaet Futuria i Århus var den andre foredragsholderen på samlingen. Hun ga inspirerende innblikk i sin forståelse av hvordan samfunnsliv og arbeidsliv vil utvikle seg i framtiden. Hun vektla blant annet at følelser vil styre mye mer av våre handlinger, enn intellektet. Dette kombinert med en sterk individualisme og ”her og nå” opplevelse: ”Jeg er hvor jeg er”. Dahl knyttet et framtidig arbeidsbegrep blant annet til følgende faktorer:

• Innovasjoner og prosjekter
• Teamwork
• Et flytende arbeidsbegrep, arbeid må gi noe mer enn bare lønn
• Behov for egenbekreftelse, ”Use me or lose me”
• Sterk grad av individualisme, fra første mai til ”mai” først
• ”Fri meg fra gulluret”

Dahls foredrag ga både impulser og ettertenksomhet. Ikke minst vil det utvidede arbeidsbegrepet som ble beskrevet utfordre både den nordiske arbeidslivsmodellen og ikke minst kommunale tjenester som er avhengige av bla forutsigbarhet og stabilitet.

Kommunene i nettverket fikk mye tid på samlingen til å arbeide med egne prosjekter, noe de fleste opplevde som kjærkomment. På mange måter fungerer en nettverkssamling som et ”frikvarter” for partene, der de kan få tid og mulighet til å fordype seg i eget prosjekt.