Historisk arkiv

Listerregionen satser på omsorgsteknologi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

”Lenger i eget liv – omsorgsinnovasjon i Lister” er motto for Innovasjon Listerregionen. Nettverket hadde første samling på Sirdal Høyfjellshotell 10. og 11. april.


Innovasjon Listerregionen består av kommunene Sirdal, Lyngdal, Hægebostad, Flekkefjord og Kvinesdal. Kommunene er fra før av vant til å samarbeide gjennom Lister regionråd.


Temaet det jobbes med er omsorgsinnovasjon, og målet er å ta i bruk omsorgsteknologi slik at innbyggere kan bo trygt hjemme lenger. Ifølge Hagenutvalget utgjør teknologi 20 prosent, mens organisering utgjør 80 prosent av innovasjonspotensialet. Kommunene i nettverket har tatt konsekvensen av dette, og fokuset på teknologi er dermed høyt.


Vi spurte hva kommunene vil ha oppnådd om to år, og hvilke forventinger de har til arbeidet i nettverket.

Cecilie Karlsen, prosjektleder for i Kvinesdal og for Nettverket Innovasjon Lister

Cecilie Karlsen, prosjektleder for i Kvinesdal og for Nettverket Innovasjon Lister.

- Om to år har vi oppnådd at innbyggerne i Kvinesdal har muligheten til å leve et selvstendig og trygt liv i eget hjem med tilrettelagt bruk av velferdsteknologi. Kvinesdal kommune bruker ressursene innen helse- og omsorg på en mer hensiktsmessig måte, og vi har rett kompetanse på rett plass.


Vi håper nettverksarbeidet gir motivasjon og verktøy til å gjøre endringer i organisasjonskulturen der vi ser at ”uhensiktsmessig” arbeid utføres. Erfaringsutveksling med andre kommuner er verdifullt. Vi får mulighet til å lære av hverandre og gjøre hverandre gode.

Alf Vatne, prosjektleder for Saman om ein betre kommune i Hægebostad
 

Alf Vatne, prosjektleder i Hægebostad.

- Om to år har vi skapt en kultur som viser interesse og lav motstand mot velferdsteknologi, innovasjon og organisasjonsendring. Vi har nye omsorgsboliger som er nøye tilpasset brukernes behov og en organisasjon som er positiv og tilpasser seg utviklingen.


Vi håper arbeidet i nettverk skal gi innspill til å produsere tjenester på en bedre og mer effektiv måte. Vi ønsker erfarings- og læringsutveksling med de andre kommunene i prosjektet. Vi ønsker bidrag til å gjøre innholdet og arbeidet i prosjektet kjent blant brukere og innbyggere i kommunen.

Elin Osestad, enhetsleder for hjemmebasert omsorg i Lyngdal
 

Elin Osestad, enhetsleder for hjemmebasert omsorg i Lyngdal.

- Om to år utnytter vi ressursene bedre slik at vi får flere tjenester per krone, men uten at det går ut over kvaliteten. Videre har vi etablert tre nye omsorgsboliger – fremtidens omsorgsboliger. Velferdsteknologi brukes, innbyggerne forventer at den tas i bruk og vi har kompetanse i bruken av teknologien.


Forventingene til nettverket er at vi både kan lære av hverandre og gi støtte. Vi hjelper hverandre og utveksler erfaringer, sanker eksempler. Sammen kan vi ha en felles front i utviklingsarbeidet.

John Hansen, leder for politisk utvalg i Flekkefjord
 

John Hansen, leder for politisk utvalg i Flekkefjord.

- Om to år er det bedre samhandling mellom politisk og administrativt /tjenesteytende nivå i Flekkefjord. Vi er mer bevisst bruken av omsorgsteknologi som middel til å gi bedre og individuelt tilpassede tjenester. Innovasjon er en integrert del av vår plan og arbeidsprosess.


Vi håper og tror at nettverket representerer en stor kunnskapsbase som vi alle kan høste av. Andres erfaringer kan bli inspirasjon for eget arbeid, og vi kan få tilbakemelding på egne ideer.

Stian Hiim, ledende sykepleier i Sirdal
Alle foto: Bjørn Pettersen, Fagforbundet.
 

Stian Hiim, ledende sykepleier i Sirdal.

Sirdal kommunes mål er at vi om to år er en serviceressurs som gir innbyggerne gode og forutsigbare tjenester.


Våre forventinger til nettverket handler om at samarbeid, dialog og erfaringsutveksling med de andre kommunene skal bidra til å gjøre oss bedre rustet til å møte utfordringene som ligger foran oss.