Forsiden

Historisk arkiv

Omdømme bygges av de ansatte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Grong kommune ser at alt henger sammen med alt. Kommunen har derfor tatt noen spennende grep for å lykkes med sitt Saman om prosjekt. Spesielt innovativt er at de har alliert seg med omdømmedriverne i kommunen, nemlig de ansatte, og skaffet seg en heiagjeng. De kalles Ambassadørgjengen.

Her er ambassadørgjengen i Grong kommune. Da de skulle ta bildet begynte de å synge ”jo mer vi er sammen” helt spontant. Det synes prosjektleder Solveig Gåsbakk var stas.
Ambassadørgjengen i Grong kommune. Da de skulle ta bildet dro de i gang med ”jo mere vi er sammen”. Det synes prosjektleder Solveig Gåsbakk var stas. (Foto: Grong kommune).

 

Grong kommune ser at alt henger sammen med alt. Kommunen har derfor tatt noen spennende grep for å lykkes med sitt Saman om prosjekt. Spesielt innovativt er at de har alliert seg med omdømmedriverne i kommunen, nemlig de ansatte, og skaffet seg en heiagjeng. De kalles Ambassadørgjengen.


Grong kommune er med i Innovasjonsnettverket i Saman om ein betre kommune. De har omdømme som tema, og en målsetting om å skape større nærvær i organisasjonen.

- Målet er å bygge et godt omdømme for Grong kommune som organisasjon og arbeidssted, og skape et arbeidsmiljø som fører til motivasjon og trivsel, aktivitet og effektivitet. Da må vi starte med omdømmebygging i egen organisasjon, sier prosjektleder for Saman om i Grong kommune, Solveig Gåsbakk.

- Vi ser at dersom vi klarer å forbedre omdømmet i egen organisasjon, vil vi forbedre oss på de andre temaene i programmet også, sier hun.

 
Å tenke stort – alle skal med
Grong kommune har 400 ansatte, og alle er berørt av Saman om-prosjektet. Prosjektet er godt forankret hos alle parter. Men hvordan skulle kommunen klare å få ansatte til å fokusere mer på nærvær enn på fravær? De måtte bygge ”vi-følelse” blant de ansatte. Alle skulle involveres i kulturendringen som må til for å øke nærværet.

Kommunen hadde også et stort behov for nytenkning. Her kunne de ansatte bidra, det handlet bare om å slippe dem til og koble seg på den kreative prosessen. Det ble arrangert en kick-off, hvor oppmøtet ble stort. Holdninger, innovasjon, omdømme og nytenkning sto på dagsorden.

- Det var viktig å få en felles oppstart, slik at vi fikk formidlet det samme budskapet til alle ansatte. Prosjektet går ut på å gi ansatte innovasjonskompetanse. Ansatte skal evne å se egne behov og finne gode løsninger, forteller Gåsbakk.

 

Fra venstre: Leder i fagforbundet i Grong Kommune, Kathrine Hansen; prosjektleder og seksjonsleder i Grong kommune, Solveig Olea Gåsbakk; politiker i Grong Kommune, Erik Seem.
Fra venstre: Leder i fagforbundet i Grong Kommune, Kathrine Hansen, prosjektleder og seksjonsleder i Grong kommune, Solveig Olea Gåsbakk og politiker i Grong Kommune, Erik Seem. (Foto: Camilla Bendixen, Fagforbundet).

 

Ambassadørgjengen
I Grong kommune har 20 av de ansatte fått en spesiell oppgave som motivatorer i egen organisasjon. Ambassadørene er prosjektets gode hjelpere og heiagjeng. De skal hjelpe til å holde i prosjektet og drive det videre ute på de enkelte avdelingene.  De er i gang med egne samlinger, og skal i januar ha en samling sammen med lederne hvor tema er innovativ tenking.

- Ambassadørene er vanlige medarbeidere, det er nemlig et krav at de ikke skal være leder. Vi ønsker at ansatte skal medvirke i større grad og på en annen måte enn vi har fått til tidligere, noe ledelsen er enig i, sier Gåsbakk.

Prosjektlederen har besøkt alle avdelinger i hele kommunen for å fortelle om prosjektet. Målet var at hun innen juni 2013 skulle ha et visst antall ambassadører i organisasjonen.

- Mellomlederne er våre støttespillere, og de som skal drive prosjektet ute i organisasjonen. Nå har de en ekstra person som deler litt av ansvaret for prosjektet på avdelingene. I noen avdelinger var det rift om plassene, og det er gøy. Nå er de en kjempegjeng på 20 stykker som vi har egne samlinger for. Ambassadørene er positivitetsagenter og noen som kan gi kritiske, men konstruktive tilbakemeldinger tilbake til meg, forklarer Gåsbakk.

 

Kreative nærværstiltak
Alt forarbeidet har skapt engasjement og forventninger om at noe skal skje i Grong kommune, og at de ansatte skal få være med på noe. I noen avdelinger er det satt i verk nærværstiltak. I en av barnehagene har de startet med jobbrullering. Dette innebærer at de ansatte bytter arbeidsoppgaver og arbeidsplasser.

- De har jobbyttedag og vennskapsuke, der de tar bilder av samhold og vennskap. Både foreldre, unger og ansatte er engasjert. I høst kunne de feire 100 % nærvær, forteller en stolt prosjektleder.

Ifølge Gåsbakk har prosjektet avdekket at de ansatte er opptatt av hva de andre avdelingene driver med, spesielt innenfor sine egne virksomheter. Hun mener det å skape bevissthet og forståelse for hva andre i kommunen gjør er en av gevinstene i prosjektet.


Rom for innovasjon

Det har tatt tid å få alle ansatte til å forstå hva kommunen ønsker å oppnå med prosjektet.

 - Vi har brukt mye tid på å vise eksempler på hva innovasjon kan føre til. Det tar tid å få alle til å forstå hva det er vi driver med og hva vi ønsker. Det er lett å tenke begrensninger før muligheter, derfor har vi jobbet med å sette i gang tankevirksomhet og løse opp noen sperrer. Endring trenger for eksempel ikke koste penger, sier Gåsbakk.

Prosjektlederen ønsker å skape en arena med fokus på innovasjon.

 – Vi trenger en arena for nytenkning. Vi er fremdeles i tenkeboksen, men det skal bli noe, sier hun.

I mellomtiden fortsetter Grong kommune å dyrke ”vi følelsen” med sosiale happenings for de ansatte. Nærværet har økt betydelig allerede, og resultater skal fortsette å synliggjøres og feires også i tiden framover.