Historisk arkiv

Overbeviser fremtidige brukere med utstillingshus

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunene i nettverket til Listerregionen jobber med velferdsteknologi. Velferdsteknologi er et vidt spekter av teknologiske løsninger som hjelper personer med funksjonsnedsettelse og hjelpebehov til å klare seg bedre selv.


Lyngdal er en av flere kommuner i Norge som har opprettet en visningsbolig full av velferdsteknologi. Her kan innbyggerne se og erfare hvordan ulike hjelpemidler fungerer i praksis. Boligene bidrar til å avlive myter om teknologi. Hør bare hvordan Kirsten Johansen i videoen under reagerer etter å ha besøkt utstillingshuset i Lyngdal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer om visningsboligen i Lyngdal