Historisk arkiv

Prek med oss!

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Begrepet ’prek med oss’ er Østfoldsk og betyr snakk med oss. Det er ikke klippet fra NRKs program Dialektriket, men fra et lite ikon på hjemmesidene til Sarpsborg kommune som leder til en chatteboks. Interessert? Heng med videre.

 

Sarpsborg kommune er blant de kommunene som var tidligst ute med å benytte internett og etablere en hjemmeside. Faktisk var de så tidlig ute at de ikke er med i den allmenne bølgen med lange adresser. Hjemmesiden til Sarpsborg heter www.sarpsborg.com. Ganske enkelt.

Kommunikasjonsenheten har bevisst jobbet for å dreie kommunikasjonen over på elektroniske plattformer. Det har hatt en positivt effekt. Blant annet har antallet telefonhenvendelser sunket fra 140.000 i 2010, til siste måling, der Servicetorget mottok 80.000 telefoner i 2013.

Antall e-poster holder seg stabilt, men bruk av e-dialogen ”Prek med oss" er økende. Samtidig viser kommunens målinger at antall besøk på kommunens hjemmeside øker jevnt. I 2013 passerte de 1 million.

Kommunen er aktiv på Facebook, Tvitter og Youtube, og antall følgere og besøkende er jevnt stigende. Servicetorget har i tillegg 1.500 ”ekte” besøkende som kommer med direkte henvendelser. Brukerundersøkelser viser at folk er fornøyde med sine møter med kommunen.

Hjemmesiden til Sarpsborg kommune har et fresht design, og de legger vekt på tilgjengelige, oppdaterte og brukervennlige sider. Dette viser igjen på kåringer av brukervennlighet og tilgjengelighet, hvor Sarpsborg lenge har scoret høyt. I 2013 havnet kommunen på femteplass på Forbrukerrådets kåring av servicenivået i alle Norges 428 kommuner.

Prek med oss er en chattefunksjon som er tilgjengelig på forsiden:

Ved å trykke på ikonet kommer man rett inn i et dialogvindu, der en av Servicetorgets medarbeidere kjapt er på plass for å hjelpe. Antallet chattehenvendelser har ligget jevnt på 150 de siste månedene. De fleste spørsmålene håndteres greit av de ansatte, men ved behov er det mulig å route henvendelsen videre til fagavdelingene.  

Med chattefunksjonen blir henvendelsen like kjapp som en telefonsamtale, med den ekstra bonusen at man sitter igjen med svarene svart på hvitt.