Historisk arkiv

Skaper engasjement hos ansatte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Sola kommune

Sola kommune jobber med flere prosjekter i programmet Saman om ein betre kommune. Kommunen skaper engasjement hos ansatte for å forankre kommunens visjon.

Sola kommune jobber med flere prosjekter i programmet Saman om ein betre kommune. Et prosjektet går på å redusere uønsket deltid, et annet dreier seg om helsefremmende tiltak. Gjennom lengre tid har kommunen i tillegg jobbet med å redusere sykefraværet i barnehagene. Nå jobbes det med å få til en forankring av den overordnede visjonen for barnehagesektoren inn i barnehagens planverk og praksis. 


Hva er utfordringen?

Selvsagt er det mange utfordringer i alt prosjektarbeid, litt avhengig av størrelse og type på prosjektene. I mars 2012 gjennomførte Kommunal- og regionaldepartementet en liten undersøkelse blant kommunene i første pulje av programmet Saman om ein betre kommune. I rapporten skriver departementet blant annet at ”medvirkning fra ansatte er en av hovedutfordringene til kommunene”. Undersøkelsen er gjennomført blant prosjektlederne som er tydelige på at forankring er viktig, men også utfordrende.

Erfaringene fra andre program og lokalt prosjektarbeid for øvrig, viser også at det ikke alltid er lett å få prosesser og prosjekter til å fungere helt ut i tjenesteleddene.

Sola kommune sitter med god erfaring fra prosjektarbeid og kjenner godt til disse utfordringene. Barnehagene i kommunen er ofte selvstendige, har egne planverk, visjoner og ideer som grunnlag for driften. Forankring av en overordnet visjon kan være utfordrende. På denne bakgrunn har Sola planlagt for at det må bred involvering av de ansatte til for å forankre visjonen. 

Barnehagestyrerne skoleres

Barnehagestyrerne i de kommunale barnehagene i Sola var samlet til et halvdagskurs i en metodikk som de selv kan jobbe med i egen virksomhet. Rådgiver/prosessveileder Kristen Dalby fra programmet sentralt bisto Sola-folket i arbeidet.

Dyp konsentrasjon i gruppearbeidet i Sola kulturhus: fra venstre styreren Gyrd Siren Ludsheim, Dorthe Katrin Vatne, Janne D. Arnøy, Elin Gard Højmark. (Foto: Bjørn Pettersen)

Gjennom praktiske øvelser og gode gruppeprosesser fikk styrerne egen erfaring i metoden. Kurset etablerte trygghet til å gjennomføre samme prosess i egen barnehage, enten det gjelder å forankre visjonen, lage mål og tiltak, eller på andre måter utvikle barnehagen videre i tråd med kommunens overordnede visjon. Slik kan man skape sammenheng og forankring mellom det overordnede plansystem og barnehagenes egne planer. 

Videre arbeid

Arbeidet i den enkelte barnehage gjennomføres i løpet av høsten før styrerne igjen samles for å vurdere framdrift, resultater og rapportere på prosessen. Vi spurte styrer Gyrd Siren Ludsheim om arbeidet vil bli brukt i barnehagen:

- Det har vært inspirerende og fint, og dette skal jeg prøve ut i egen virksomhet.