Forsiden

Historisk arkiv

Temadag på Frei Sjukeheim i Kristiansund

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Fredag 24. mai arrangerte Kristiansund kommune temadag for brukerne av Frei Sjukeheim. Her deltok både pårørende, ansatte, tillitsvalgte og politikere.

Temadag ved Frei Sjukeheim i Kristiansund
Deltakerne på temadagen i full gang med gruppearbeid om problemstillinger knyttet opp mot kompetanse og rekruttering i kommunen (foto: Petter Ingeberg).

 

Fredag 24. mai arrangerte Kristiansund kommune temadag for brukerne av Frei Sjukeheim. Her var både pårørende, ansatte, tillitsvalgte og politikere invitert.


For de 40 som deltok ble dette en annerledes dag med innspill fra Kommunal- og regionaldepartementet, KS, lokalpolitikere, tillitsvalg og administrative ledere i kommunen.

Enhetslederen ved Frei sjukeheim innledet det hele med å orientere om framtidige utfordringer for sykehjemmet i forhold til kompetanse og rekruttering. Første del av samlinga ble avrundet med at en av kommunens lærlinger i helsearbeiderfaget kom med sine innspill i forhold til hva som må til for at kommunen skal bli vurdert som framtidig arbeidssted for unge arbeidssøkere.

I andre del av møtet jobbet deltakerne i grupper med problemstillinger knyttet opp mot kompetanse og rekruttering i kommunen, og da spesielt i forhold til Frei sjukeheim.  Kommunens prosjektgruppe i ”Saman om ein betre kommune” vil sammen med arbeidsgruppa ved Frei sykehjem jobbe videre i forhold til innspillene, og legge ei plan for det videre arbeidet.

Prosjektet vil etter hvert utvides til flere enheter i pleie- og omsorgssektoren, samt barnehager og grunnskoler.