Historisk arkiv

Temadag i Ørland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Fredag 1. mars holdt Ørland kommune temadag om ”Saman om ein betre kommune” for ansatte, folkevalgte og ledere. Omkring 70 deltakere hadde møtt opp på kultursenteret i Brekstad.


Seniorrådgiver Fredrik Rivenes i KRD, nettverksleder Asbjørn Stavem i KS konsulent og Torstein Amdal i omstillingsenheten i Fagforbundet innledet om programmet, omdømmearbeid og betydningen av involvering og forankring.

Politiker Torhold Aarbergsbotten, rådmann Snorre Glørstad og hovedtillitsvalgt Unni Torp Steen snakket om hvorfor Ørland deltok i programmet, mens personalsjef Arid Risvik innledet om kulturbygging i omdømmearbeid. Etter innledningene var det gruppearbeid om samspill og kommunikasjonskultur i Ørland kommune.

 

Personalsjef Arild Risvik snakker om kulturbygging i omdømmearbeid på temadagen for saman om ein betre kommune i Ørland
Personalsjef Arid Risvik holder innledning om kulturbygging i omdømmearbeid (Foto: Fredrik Rivenes).