Historisk arkiv

Temadager i kommunene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Etter planen skal alle kommuner som er med i Saman om ein betre kommune arrangere lokale temadager. Mange er nå godt i gang med planlegging og gjennomføring.

Fagdirektør Ina Kathrine Ruud i saman om ein betre kommune
Fagdirektør Ina Kathrine Ruud i saman om ein betre kommune.

Det fins mange gode grunner til å arrangere lokale temadager. En slik dag vil forankre prosjektet ytterligere i organisasjonen, hos de ansatte, ledelsen og de folkevalgte.

- En temadag bidrar til å skape engasjement og motivasjon, og er ikke minst en nyttig arena for å informere virksomheten om hva prosjektet går ut på, målsettinger, fremdrift og forventninger, sier fagdirektør Ina Kathrine Ruud i Kommunal- og regionaldepartementet.

Nettverkslederne kan bidra med planlegging og gjennomføring av temadagene. Ressursgruppa og sekretariatet stiller også gjerne opp.

- Det kommer selvfølgelig an på kapasiteten og hvilke behov og ønsker den enkelte kommune har, men noe vi har gjort ved flere anledninger er å holde en innledning, sier Ruud.


 

 

Noen eksempler:


Strand kommune
jobber med omdømme, og arrangerte temadag 5. september. Her var hele kommunen; ansatte, ledelse, lag og foreninger og innbyggere invitert til å høre om prosjektet og gi innspill på hva kommunen kan gjøre bedre. På programmet sto også et inspirasjonsforedrag av Karin Fevaag Larsen, hvor hun på en fin og humoristisk måte fikk frem hvorfor omdømme er et så viktig satsningsområde.

Meland kommune arrangerte temadag for prosjektet Saman om eit godt omdøme 18. oktober. Et samlet kommunestyre, alle ledere, hovedtillitsvalgte og plasstillitsvalgte var tilstede hele dagen. Deltagerne fikk med seg gode innlegg, og hadde god dialog om temaet. Ifølge ordfører Nils Marton Aadland er temadagen i Meland kommune historisk ettersom det var første gang hele denne gruppen var samlet. Dette vil kommunen nå gjøre mer av. Kommunen delte også for første gang ut en nærværspris. I år gikk prisen til Rossland skole, som har jobbet veldig bra med arbeidsmiljøet. Last ned programmet for temadagen i Meland kommune (PDF).

Songdalen kommune har invitert alle ansatte og ledelsen til temadag 11. oktober. Her skal en representant for sekretariatet innlede om programmet, mens prosjektlederen informere r om det lokale prosjektet. Leif Moland fra FAFO skal presentere rapporten Hvordan kommunene kan tilby flere heltidsstillinger, kartlegging av uønsket deltid skal presenteres,og det skal være en paneldebatt.

Horten kommune arrangerte temadag 29. august hvor ledere, ansatte, tillitsvalgte og representanter fra blant annet NAV fikk høre om prosjektet.

Kick-off-lansering av Saman om ein betre kommune i Tananger kirke i Sola kommune

 

God stemning på kick-off i Sola kommune i september (Foto: Camilla Bendixen)

Sola kommune arrangerte kick-off for 500 ansatte 10. september. Kommunen hadde leid inn  Mia Törnblom fra Sverige til å innlede om personlig lederskap, mental trening og selvtillit.

Finnøy og Rennesøy kommune arrangerte kick-off 4. september for ledelsen og alle tillitsvalgte i begge kommunene.  På dagsorden stod kompetanse og kompetansemobilisering og Professor Linda Lai fra BI var hentet inn som foreleser og inspirator.

Andre temadager vi har omtalt:

Kvinesdal

Time

Sund

Fredrikstad

Brønnøy

Lom

 

Lenke til kalender for temadager og andre samlinger i Saman om ein betre kommune