Historisk arkiv

Vellykket temadag i Sund

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

21. november var alle verneombud, tillitsvalgte og ledere samlet til temadag om etikk på Panorama konferansehotell i Sund kommune.


Dagen startet med rådmannens time. Dette var første gang kommunens nye rådmann, Stig Arne Thune, traff alle samlet. Thune holdt et motiverende innlegg hvor han snakket om sine tanker og visjoner. Han benyttet også anledningen til å takke den tidligere rådmannen i Sund, Gerhard Inge Storebø, for den jobben han har gjort. Det var noe alle satte stor pris på.

 

Rådmann Stig Arne Thune i Sund under temadag for Saman om ein betre kommune
Rådmann Stig Arne Thune i Sund kommune (foto: Helene Møgster).

 

Sund kommune hadde vært så heldig å få besøk av nettverksleder Geir Johan Hansen. Hansen ledet resten av dagen med inspirerende foredrag og utfordrende refleksjonsoppgaver omkring profesjonsetikk og organisasjonsetikk.

Engasjementet var stort rundt bordene under gruppeoppgavene. Det var mange gode tanker som ble delt etter gruppediskusjonene, og det var stor enighet om at dette er et tema man ønsker å jobbe videre med.

Tilbakemeldingen fra deltagerne var svært positive. De syntes det var godt å få så god tid til å reflektere rundt ett tema. Temaet fenget, og mange sa de ville ta dette med tilbake til sine arbeidsplasser og jobbe videre med det der.

Dagen ble avsluttet med tapasmiddag. God mat og tid til å prate med kollegaer var en fin avslutning på temadagen i Sund kommune.

 

Geir Johan Hansen og Knut Eivind Nygård
Prosjektleder Geir Johan Hansen fra KS og personalrådgiver Knut Eivind Nygård i Sund kommune loste deltagerne gjennom en spennende temadag (Foto: Helene Møgster).