Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Digital sluttrapport - ditt bidrag er avgjørende

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Sammen om en bedre kommune nærmer seg slutten. Programmet er bygd på en ide om at erfaring og kunnskap skal deles både med deltakerkommunene og resten av kommune-Norge.

En forutsetning for deltagelse i programmet har vært jevnlig  rapportering.

– Kommunene har   mange gode resultater å vise til. Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS, hovedsammenslutningene og kommunene er spente på hva programmet kan vise til etter fire år med utviklingsarbeid, sier Ina Ruud, fagdirektør i KMD.

Programmet er avhengig av en god dokumentasjon på resultatene som er oppnådd.

Ina Ruud og Karin Dokken Austvik, KMDSekretariatet i Sammen om en bedre kommune, fagdirektør Ina Ruud og seniorrådgiver Karin Dokken Austvik.

Nye tidsfrister for rapportering

Tidligere har kommunene sendt inn årsrapport i januar. I år vil fristen være 1. november.

 – Programmet avsluttes ved årsskiftet og skal markeres med en avslutningskonferanse 1. desember. Derfor trenger vi informasjonen fra dere litt tidligere i år, sier Karin Dokken Austvik, seniorrådgiver i KMD.

 Digital rapportering

I år vil rapporteringen være enklere enn tidligere.

Prosjektlederne skal svare på en elektronisk spørreundersøkelse. Kvantitative data skal fylles ut i et eget Excel-skjema.

I tillegg skal representanter fra styringsgruppa svare på en elektronisk spørreundersøkelse.

 – Tusen takk til alle som har sendt oss e-postadresser, sier Austvik.

– For at en slik undersøkelse skal ha verdi, er vi avhengig av at flest mulig responderer, legger hun til.  

Spørreundersøkelsen og Excel-skjemaet sendes til kommunene 21.september. For å få utbetalt tilskudd må rapporteringen være utført innen fristen 1. november. Resultatene danner grunnlag for en sluttrapport som FAFO, Agenda Kaupang og Ressurssenter for omstilling i kommunene, skal sammenstille. Sluttrapporten publiseres på nett.

– Fordelene med en digital rapport er mange. Informasjonen vil ligge tilgjenglig for alle med bare noen tastetrykk. Vi ønsker at kommuner som vil jobbe med temaene i Sammen om en bedre kommune, lett kan søke på emner de er opptatt av, sier Ina Ruud.

Noen av resultatene publiseres allerede på avslutningskonferansen 1. desember. En nærmere analyse av resultatene kommer i januar.

 På den samme nettsiden som den digitale rapporten,  vil  deltakerkommunene presenteres.

– Dette er en flott måte å profilere arbeidet dere har gjort.  Takk til dere som har allerede har sendt inn tekst til denne presentasjonen., sier Karin Dokken Austvik

Evaluering

Til slutt skal programmet evalueres. Kommunene får en henvendelse i løpet av høsten med flere korte spørsmål om hvordan programmet fungert.

Kommunenes erfaringer med deltakelsen er viktig for en samlet evaluering av programmet. 

Det er viktig for departementet og partene å evaluere et så omfattende program. For eventuelle nye programmer i framtiden, vil dette være nyttig lærdom 

Til toppen