Historisk arkiv

For kunnskap om velferdsteknologi – se til Lister

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Listerregionen satser stort på at eldre innbyggere i de seks kommunene skal kunne leve livet sitt lenger utenfor institusjoner. De skal alltid føle seg trygge og aldri ensomme.

Prosjektlederne i Lister fra venstre: Sigurd Kristiansen, Alf Vatne, Hilde Kristin S. Hægeland, Ronny Bjørnevåg, Tone Hægeland Svensson, Marianne Holmesland, Anne Sofie Stegemoen, Elin Loga (foto: Camilla Bendixen, Fagforbundet).

 

Listerregionen satser stort på at eldre innbyggere i de seks kommunene skal kunne leve livet sitt lenger utenfor institusjoner. De skal alltid føle seg trygge og aldri ensomme.


Fyrtårnet Lister
Med prosjektmidler fra Saman om ein betre kommune har de seks kommunene i Listerregionen inngått i et samarbeid om implementering av velferdsteknologi og innovasjon i helse- og omsorgssektoren. Alle kommunene i Lister deltar i prosjektet, det vil si Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Farsund, Sirdal og Lyngdal.  

De seks kommunene er med i to felles prosjekter - ”Lenger i eget liv” og ”Trygghetspakken”. I tillegg har de egne prosjekter i den enkelte kommune.

Som del av prosjektet er det utviklet en egen hjemmeside for å samle, dele og formidle kunnskap om velferdsteknologi. Den inneholder mye interessant informasjon, inkludert mange filmer, og er vel verdt et besøk:

www.lister.no/velferdstekno

Hva er velferdsteknologi?
Fritt sakset fra hjemmesidene til Lister.no:

Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til: 

  • økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, medbestemmelse, kulturell aktivitet og økt livskvalitet
  • styrking av den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne
  • gir støtte til pårørende
  • bidrar til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet
  • kan forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon

Lenger i eget liv
Målet med prosjektet ”Leve lenger i eget liv” er at de eldre innbyggerne i Lister kommunene skal kunne leve lenger i egne boliger utenfor institusjon. Dette er mulig med ny teknologi. Men hva er viktig for innbyggerne selv, og hvor begynner man som kommune? 

Før kommunene kunne sette i gang med utprøving av ny velferdsteknologi, var det nødvendig å kartlegge dagens situasjon opp mot en ideell situasjon. Resultatene viste at det først og fremst er opplevelsen av trygghet som overskygger alt annet. I tillegg lurer folk på om de vil bli ensomme. Rapportene fra kommunene var enstemmige om at gode tiltak mot ensomhet og for trivsel er en avgjørende faktor for å få folk til å leve lenger i eget liv.

Et annet funn var at forventninger til omsorgstjenestene var urealistiske i forhold til hva kommunen faktisk kan levere. God og riktig informasjon er derfor veldig viktig å få ut til medarbeidere, brukere og pårørende.

Prosjektet ”Lenger i eget liv” har satt velferdsteknologi på agendaen og blitt en arena for informasjonsdeling. Innenfor prosjektet jobbes det med og utveksles kunnskap om Hjem 2015, Bolig 2015, omsorgsboliger, journal på brett, multidose, avansert sykesignal-anlegg, Trygghetspakken og telemedisin.

Se film fra Kvinesdal kommune om prosjektet ”Lenger i eget liv”

Trygghetspakken
Listerkommunene er blant 32 av landets kommuner som er med i et nasjonalt program som omhandler velferdsteknologiske løsninger. Kommunene blir spydspisskommuner i en langsiktig satsning der velferdsteknologi skal prøves ut i stor skala. Kommunene er nå i rigging og utprøvingsfasen. Helsedirektoratet har gitt Lister-kommunene i oppgave å utvikle og implementere 50 trygghetspakker innen utgangen av 2014. Prosjektet er bevilget 3,1 millioner kroner i 2014. Erfaringene fra prosjektet brukes også i arbeidet opp mot Saman om-prosjektene i Lister.  

Les mer om Trygghetspakken

Fremtiden like rundt hjørnet
De seks kommunene er i gang med å prøve ut forskjellige tiltak for alle type brukere av velferdstjenester. Eldre er en viktig satsning fordi de er den største mottakergruppen, men også fysisk utviklingshemmende, psykisk utviklingshemmede og brukere innen rusomsorgen er viktige grupper å ha fokus på når det gjelder velferdsteknologi.

Oppi alle mulighetene som åpenbarer seg med ny teknologi er mange opptatt av det etiske perspektivet. Teknologien kan gi rom for mestring, verdighet og selvstendighet. Den kan ikke erstatte de varme hendene eller sosialt samvær, men det er heller ikke poenget. Kommunene i Lister skal ta oss med inn i fremtiden, og den er like rundt hjørnet. 

Lenke til innleggene fra Innovasjonssamlingen i Lister 19. – 20. mars.

 

Alle deltakerne fra Innovasjonssamlingen i Lister samlet på stranden ved Rosfjord strandhotell i Lyngdal (foto: Camilla Bendixen, Fagforbundet).