Historisk arkiv

Nytt fra Saman om ein betre kommune, februar 2013

Kompetansearbeid som beveger i Lunner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

I midten av januar var sekretariatet i Saman om ein betre kommune på kommunebesøk i Lunner. Kommunen hadde lagt opp til et spennende program om det lokale prosjektet. Det ble også tid til en smakebit på LEAN metodikk.


Sekretariatet fikk en gjennomgang av utviklingen av trepartssamarbeidet i kommunen. Lunner kommune er opptatt av samarbeid gjennom dialog, og understreket at dette gir et bedre grunnlag for å drive kommunen på en god måte. De har etablert et formelt trepartsorgan med mandat fra kommunestyret. Stikkord er nærhet, tillit, rolleutvikling og partnerskap.

- Det er ikke mulig med effektivisering og nedskalering uten et godt samarbeid der tiltak kan diskuteres og forankres. Ved å bruke denne metodikken har vi bl.a. fått en bedre arbeidsgiverstrategi. Gjennom dialog om muligheter og utfordringer blir det lettere å gjennomføre tiltak i etterkant, sier rådmann Tore Molstad Andresen.

Marianne Strømmen fra Utdanningsforbundet påpekte at å sitte i trepartsorganet noen ganger kan være en krevende.

- Men det gjør at man får bedre innsikt i helheten. Det er gjerne lettere bare å inneha den klassiske fagforeningsrollen, men vi ser at dette gir gode løsninger, sier Strømmen.

Rådmann Tore Molstad Andresen understreket at det ordinære partssamarbeidet fremdeles ligger i linja. Beslutningsstrukturen i kommunen endres ikke, men utviklingsarbeid og utfordringer som angår hele organisasjonen krever et bredt samarbeid for å sikre god forankring.

 

Sekretariatet i Saman om ein betre kommune på Lunner-besøk for å lære om Lea'n på Lunner
Sekretariatet i Saman om ein betre kommune på Lunner-besøk for å lære om Lea'n. Fra venstre: Fagdirektør i KRD, Ina Kathrine Ruud; prosjektleder i Lunner, Ole Øystein Larsen; rådmann i Lunner kommune, Tore Molstad Andresen; HTV i Utdanningsforbundet i Lunner, Marianne Strømmen; fagleder/utviklingskoordinator i Lunner kommune, Jenny Eide Hemstad; seniorrådgiver i KRD, Mette Mannsåker og seniorrådgiver i KRD, Fredrik Rivenes (Foto: Jan Woie).

 

LEA’n i Lunner
Utviklingsprogrammet LEA’n på Lunner består av tre deler som gjennomføres i rekkefølge:

  • Medarbeiderskapskurs for alle ansatte
  • LEAN-metodikk benyttes på utvikling og forbedring av tjenestene i kommunen
  • Utvikling av strategisk kompetanseplan for kommunen

Medarbeiderskap
Kurset i medarbeiderskap tilbys alle ansatte. Kurset går over tre dager, og gjennomføres av egne folk i organisasjonen.

- På kurset fokuseres det på jeg, vi, og virksomheten. De ansatte får tid til å reflektere rundt egen rolle i virksomheten, hva som betyr noe for at egen arbeidsplass skal fungere best mulig, og de får innsikt i kommunen som organisasjon. Forholdet lederskap/medarbeiderskap står også sentralt, og vi har en gjennomgang og drøfting av de verdiene Lunner kommune har i sitt arbeidsgiverdokument, forteller rådgiver Jan Woie, som er en av de som gjennomfører kursene.

Sekretariatet i Saman om ein betre kommune fikk testet ut noen av øvelsene de gjør på kurset. De gjorde en kommunikasjonsøvelse, og gjennomførte en test som kartlegger hvilken personlighetstype man er i jobbsammenheng.

- Det var både gøy og interessant å få noen smakebiter av medarbeiderskapskurset til Lunner kommune. Dette er med på å bygge en felles kultur og et fellesskap blant medarbeiderne i kommunen, som igjen bidrar til utvikling. Det er imponerende at kurset gjennomføres kun av egne krefter, sier fagdirektør Ina Kathrine Ruud i Kommunal- og regionaldepartementet.

LEAN
LEAN er et verktøy som er utviklet for å forenkle arbeidsflyten, slik at medarbeideren får bedre tid til å yte gode tjenester. I Lunner har de tatt i bruk LEAN for å forbedre kvaliteten og yte bedre brukeropplevelse gjennom engasjerte, verdipraktiserende og fornøyde medarbeidere.

Sekretariatet fikk se eksempler på bruk av LEAN. De var bl.a. på besøk i Kalvsjø barnehage. Her har de tatt i bruk LEAN som utviklingsverktøy for å forbedre garderobesituasjonen.

- Tidligere brukte vi lang tid i av- og påkledningsfasen. Vi måtte lete etter tøy forskjellige steder, og fant kanskje ut at noe manglet. Etter at vi analyserte arbeidsprosessen forbedret vi systemene for klær i garderoben med klar merking av kurver og hyller for hva som skal ligge hvor, forteller styrer Eva Dahl.

For at systemet skal fungere er barnehagen avhengig av dialog med foreldrene.

- Men de nye rutinene har også gjort det klarere for foreldrene hvor ting skal være. Ved å forbedre rutinene våre sparer vi til sammen en uke i året i tid, legger Dahl til.

Kontinuerlig prosess
Sekretariatet besøkte også hjemmetjenesten Lunner omsorgssenter. Her har de ”tavlemøte” annenhver uke. Møtet skal vare i maks 30 minutter, og skal foregå stående. Under møtet går de ansatte gjennom en tavle hvor de ansatte har klistret opp ideer til forbedring på post-it lapper. Lappene blir flyttet etter hvert som de blir gjort noe med. Man diskuterer nye forslag, gjennomgår forslag som er gjennomført og evaluerer.

- Alle virksomheter som er med i utviklingsprogrammet LEAN har fått en slik tavle, og opplæring i prosessen, understreker Jenny Eide Hemstad.

 

Sykepleier og tavlefører Eva Engen i hjemmetjenesten Los i Lunner står foran tavla hvor de ansatte klistrer postit-lapper med ideer til forbedringer
Under tavlemøtene går de ansatte gjennom alle post-it-lappene med ideer til forbedring som har blitt hengt opp. Tavlefører ved Lunner omsorgssenter er sykepleier Eva Engen (Foto: Ina Kathrine Ruud).

 

Strategisk kompetanseplan
Lunner kommune har arbeidet med å utvikle en strategisk kompetansestyringsplan på overordnet nivå i kommuneorganisasjonen. Her har kommunen fokus på å mobilisere den kompetansen som finnes blant de ansatte, og få brukt denne eksisterende kompetansen innenfor de behovene kommunen har.

- Vi må utvikle den eksisterende kompetansen videre. Samtidig må vi sikre rekruttering i forhold til kommunens framtidige kompetansebehov, og finne en måte å avvikle kompetanse som det ikke lenger er bruk for, var budskapet fra rådmann Tore Molstad Andresen.

Fagdirektør Ina Kathrine Ruud mener det er svært nyttig å dra ut for å se arbeidet som utrettes i programkommunene på nært hold.

- I Lunner kommune jobber de helhetlig og i en gjennomtenkt rekkefølge. Jeg er imponert over hvor mye arbeid og tid kommunen har lagt ned i dette prosjektet, avslutter Ruud.