Historisk arkiv

Trivsel på jobb er også innovasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Bømlo kommune har en nærværsprosent på 94,9 %. Hva gjør de? Jo, kommunen har gjennomført noen grunnleggende grep som skaper god drift og som er implementert i hele organisasjonen. Dette bidrar til at medarbeiderne er friskere enn noen gang. De har ikke funnet opp kruttet, det er heller ikke en teknisk super- dubbeditt, men det er kanskje innovasjon likevel?

Bømlo kommune har en nærværsprosent på 94,9 %.  Hva gjør de? Jo, kommunen har gjennomført noen grunnleggende grep som skaper god drift og som er implementert i hele organisasjonen. Dette bidrar til at medarbeiderne er friskere enn noen gang. De har ikke funnet opp kruttet, det er heller ikke en teknisk super- dubbeditt, men det er kanskje innovasjon likevel?


Fra venstre: HTV i Fagforbundet, Marit Barkestad, Rådmann Sverre Olav Svarstad og prosjektleder for Saman om ein betre kommune i Bømlo kommune, Knut Martens
Fra venstre: HTV i Fagforbundet, Marit Barkestad, Rådmann Sverre Olav Svarstad og prosjektleder for Saman om ein betre kommune i Bømlo kommune, Knut Martens (Foto: Camilla Bendixen).

 

Varige løsninger
- Vi jobber med organisatoriske, systemiske endringer som skal vare over tid, sier Knut Martens, som er prosjektleder i ”Saman om ein betre kommune” og seniorrådgiver i Bømlo kommune.

- Vi tror at høy trivsel og et godt arbeidsmiljø vil senke sykefraværet. Målet for arbeidet er kommunen som helhet, ikke bare enkeltavdelinger. Vi har tenkt kommunale systemer, og organisatoriske endringer som vi vil bruke tid på, slik at vi kan forsikre oss om at endringene blir en del av organisasjonen, sier han. 


Grunnsteinene

Bømlo kommune har tre innsatspunkter som er avgjørende for et godt arbeidsmiljø:

  • Et system for medarbeidersamtaler med kvalitet
  • Medråderettsmøte. Et månedlig fast arbeidsmiljømøte mellom arbeidsgiver, organisasjon og verneombud på hver enkelt arbeidsplass med et fast system, et fast innhold og skriftlige referater etter møtene.
  • Årlig arbeidsmiljøundersøkelse, med et metodisk opplegg for etterarbeid og oppfølging


På denne måten har kommunen laget noen rammer som kan sikre at uheldig utvikling fanges opp.


Andre innsatspunkter er også innført:

  • Revitalisering av arbeidsmiljøutvalget (skal jobbe med alle lovpålagte saker)
  • Helhetlig nytt avvikssystem. Sikrer at avvik blir håndtert gjennom kvalitetssikringssystemet Kvalitetslosen
  • Et introduksjonsprogram for nyansatte
  • Helhetlig HMS plan


Forankring og forpliktelse

Bømlo har gjennom ”Saman om ein betre kommune ” inngått i en forpliktende avtale om partssamarbeid. HTV i Fagforbundet i Bømlo kommune, Marit Barkestad, understreker at forpliktelse og forankring hos alle tre parter er viktig for å lykkes med å implementere innstaspunktene i hele organisasjonen, og er fornøyd så langt.

- Vi har blitt veldig gode på trepartssamarbeid. Det er gjensidig respekt mellom partene. Vi lytter til hverandre og er trygge på hverandre, sier Marit Brakestad, som er glad for at de tillitsvalgte har fått den posisjonen de har.  Det er viktig for alle parter at det god forankring hele veien. 


Rådmannens beste tips

Rådmann Sverre Olav Svarstad i Bømlo kommune er tydelig i sitt budskap til kollegaer i andre kommuner.

- Mitt beste tips er at rådmannen engasjerer seg og at det er forankring i kommunestyret som øverste arbeidsgiverorgan. I tillegg må rådmann og politikere etterspørre resultater, avslutter Svarstad.

Og kanskje har Bømlo sin satsning på organisatoriske, systematiske endringer over tid med trepartssamarbeid som arbeidsmetode vært det mest innovative grepet for å oppnå trivsel på jobb for kommunens ansatte? Tallene snakker for seg …