Historisk arkiv

Ekstra kast eller tilbake til start?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

RKK Vesterålen har i forbindelse med prosjekt ”Rett kurs!” utviklet brettspillet ”Voksnes vei til fagbrevet”. Spillet er basert på erfaringer høstet etter en motivasjonsrunde i samtlige kommuner i regionen høsten 2012.


Hilde Hansen, prosjektleder RKK Vesterålen
Hilde Hansen, prosjektleder i RKK Vesterålen.

Terningen er kastet
Vesterålen regionråd deltar i Saman om ein betre kommune med kompetanse- og rekrutteringsprosjektet ”Rett kurs!”

- Høsten 2011 ble det gjort en kartlegging i alle kommunene over antall ansatte i faste stillinger uten formell utdanning. Kartleggingen viste at det var svært mange ufaglærte assistenter i pleie- og omsorgssektoren.  Med tanke på den demografiske utviklingen, Samhandlingsreformens kvalitetskrav og det økende behovet for helsefagarbeidere i årene som kommer, var det ingen tid å miste for å starte prosessen med å kvalifisere assistenter som allerede er i jobb, forteller prosjektleder Hilde Johanne Hansen.


Motivasjonsløft i kommunene

RKK kontaktet aktuelle samarbeidsparter i regionen og dannet en arbeidsgruppe med mål om å lage en strategi for å motivere både ufaglærte og deres ledere. I denne arbeidsgruppa deltok Opus Hadsel, Opus Sortland, Karriere Vesterålen, NAV og RKK. I tillegg deltok prosjektleder for det nasjonale prosjektet Bli helsefagarbeider.

- I samarbeid med pleie- og omsorgssjefene i kommunene ble det lagt opp til motivasjonsmøter i alle seks kommunene. Metoden vi brukte var at alle samarbeidspartene i arbeidsgruppa på disse motivasjonsmøtene fortalte om sin rolle overfor voksne som ønsker å ta fagbrevet.  Erfaringene med denne metoden var så vellykket at den nå skal tas i bruk i flere andre kommuner i Nordland gjennom ”Nordlandsløftet”, fortsetter Hansen.

Tiltaket har fått støtte fra Fylkesmannen i Nordland, og midlene fra Saman om ein betre kommune.


Ekstra kast eller tilbake til start?

En runde med motivasjonsmøter er langt fra nok. Erfaringene fra møtene rundt om i kommunene viste at skal man få til et skikkelig løft for de ufaglærte, må det trykkes enda mer på både når det gjelder tilrettelegging, informasjon og motivasjon.

- For å få til dette er det mange krefter som må tenke og handle sammen. I prosjekt ”Rett kurs!” samlet vi derfor alt av både drivere og hindringer som var kommet fram i forbindelse med ”motivasjonsmøtene”, og har nå sammenfattet dette i et godt, gammeldags brettspill som vi har kalt ”Voksnes vei til fagbrev”, sier Hansen.

Spillet gir innblikk i hvordan ting henger sammen, hvordan en ufaglært kan komme ”fort i mål”, og hva som kan skape hindringer. Derfor er spillet ”Voksnes vei til fagbrev” ikke bare et spill myntet på ufaglærte. Det er i aller høyeste grad myntet på ledere på alle nivåer innen pleie og omsorg i kommunene, på utdanningstilbydere og politikere.


Spillets store deltakergruppe
I Vesterålen er dette spillet nå overlevert alle rådmenn og ordførere. I tillegg skal spillet distribueres til fagforeninger, utdanningstilbydere, sykehjem, bibliotek, venteværelser med mer i hele Vesterålen.

- Både strategisk ledelse i kommunene og formannskapene, som kan glede seg over spillebrikker i mange forskjellige farger, bør ta spillet i bruk, er den klare oppfordringen fra prosjektlederen.

Tilbakemeldingen fra Karrieresentret og fra Opusene i Vesterålen er at motivasjonsløftet har virket. De har nå mer enn nok med å ta vare på alle som ønsker å kvalifisere seg.