Historisk arkiv

Med heltidskultur i sikte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Songdalen har blitt mer ambisiøse i sine målsetninger for deltagelsen i Saman om ein betre kommune. I løpet av prosjektperioden vil kommunen etablere en heltidskultur som avskaffer ufrivillig deltid og øker gjennomsnittlig stillingsstørrelse til 75 prosent innen helse og omsorg.


- De ferskeste tallene viser at vi har en gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 67 prosent innen helse og omsorg. Da vi ble med i Saman om ein betre kommune satte vi oss en målsetning på 70 prosent, men nå ønsker vi å være hakket mer ambisiøse, forteller  Sonja Haukås, prosjektleder i Songdalen kommune.


Kartla alle ansatte

Noe av det første kommunen gjorde ved prosjektstart var å gjøre en særs grundig kartlegging av uønsket deltid i kommunen.


- Vi intervjuet samtlige 167 ansatte innen helse og omsorg om hvor høy stillingsbrøk de ønsket seg. Kartleggingen viste at ansatte er veldig fleksible til å prøve ut nye tiltak for å få økt stilling. Kartleggingen dannet bakteppet for det vi skal jobbe med i programmet, og alt vi gjør i prosjektet tar utgangspunkt i denne, fortsetter Haukås.


For å få bukt med de små stillingene har kommunen satt ned et ansettelsesutvalg. Når det kommer en ledig stilling må denne vurderes av ansettelsesutvalget. Utvalget vurderer hvor det kan være aktuelt å øke opp stillingsbrøken, ut fra det de har svart i kartleggingen og hvem som har fortrinn.

Deler av prosjektgruppa til Songdalen på nettverkssamling på Gardermoen i april. Fra venstre: Hovedtillitsvalgt for Fagforbundet, Janne Slotte, hovedtillitsvalgt for Sykepleierforbundet Marit Kleveland Hagen og prosjektleder Sonja Haukås
Deler av prosjektgruppa til Songdalen på nettverkssamling på Gardermoen i april. Fra venstre: Hovedtillitsvalgt for Fagforbundet, Janne Slotte, hovedtillitsvalgt for Sykepleierforbundet Marit Kleveland Hagen og prosjektleder Sonja Haukås (foto: Ingebjørg Sørenes)


Skreddersøm for hver avdeling

I desember ble det arrangert workshop for å se på hvilke tiltak som kunne være lurt å teste i de bestemte avdelingene. Deltagerne ble delt inn i tre grupper: habilitering, hjemmetjeneste og institusjon.


- I hver gruppe var koordinator, leder, tillitsvalgt og verneombud representert. De tok utgangspunkt i kartleggingen, og diskuterte hva man ønsker å satse på i hver avdeling. I etterkant fikk alle avdelingene i oppgave å lage en handlingsplan for utprøvning av ulike tiltak. Disse kom på plass i januar, sier Haukås.


Hun understreker at de har vært opptatt av at tiltakene er realistiske, slik at de kan leve videre også etter prosjektperioden. Kommunen har tatt i bruk tiltak som langvakter i helg og noe ukedag, samt hyppigere helg.


Aktivitet skaper forankring

Prosjektgruppa har jobbet mye med forankring det første året. De har sendt ut flere informasjonsbrev, og har i tillegg til workshopen arrangert en temadag. Haukås tror det er veldig viktig at både politikere, tillitsvalgte, ledere og ansatte føler eierskap til prosjektet.


- Til temadagen i oktober inviterte vi alle avdelingsledere innen helse og omsorg, koordinatorer, verneombud og tillitsvalgte, i tillegg til prosjektgruppa og styringsgruppa. Fagdirektør Ina Kathrine Ruud i KRD og Leif Moland fra Fafo bidro dessuten fra sentralt hold, sier prosjektlederen.


Haukås tror at all tiden de har brukt på prosess og forankring er noe som vil gi flere fordeler i det videre arbeidet.


- Faktisk har de ansatte blitt mer fleksible i etterkant av kartleggingen. Flere har kommet og bedt om å få endre på kartleggingen og ønsker å prøve ut nye tiltak for å øke opp stillinga si, forteller Haukås.


Utprøvningen av ulike tiltak startet først opp i år, derfor er det først nå kommunen kan begynne å kikke på effekten av tiltakene.


- I juni vil vi evaluere resultatene. Men jeg tror det er viktig å huske på at heltid handler om kultur og holdninger, og ikke er gjort på en dag, avslutter prosjektleder Sonja Haukås i Songdalen kommune.  


På Saman om ein betre kommunes erfaringskonferanse Spor Endringer 18. juni kan du høre mer om hvordan Songdalen jobber med å skape forankring og endringsvilje blant sine ansatte.