Historisk arkiv

Om programmet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Sammen om en bedre kommune er et samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS, LO Kommune, YS Kommune, Unio og Akademikerne. Utviklingsprogrammet gir støtte til lokale prosjekter, og tar for seg noen av de viktigste utfordringene i kommunesektoren: sykefravær, kompetanse og rekruttering, heltid/deltid og omdømme.

Til sammen har 110 kommuner deltatt i programmet. De første fikk opptak høsten 2011. Høsten 2012 fikk ytterligere 59 kommuner opptak. Kommunene er delt inn i nettverk på bakgrunn av tema, og deltar i prosjektperioden på tre obligatoriske nettverkssamlinger.

Kommunene i Sammen om en bedre kommune deltar med egne, lokale prosjekter. De får tilgang til faglig ressursmiljø og verdifull erfaringsutveksling med andre kommuner gjennom deltakelse i nettverk. De får økonomisk støtte til gjennomføring av prosjektarbeidet.

Partene sentralt er opptatt av at erfaringene som kommunene høster fra prosjektarbeidet også skal kunne komme andre kommuner til nytte. Programmet har også til hensikt å ta i bruk nye arbeidsformer som fremmer innovasjon og nyskaping.

En forutsetning for å delta i programmet er at prosjektet er forankret i et lokalt samarbeid. Kommunens folkevalgte, administrative ledere og medarbeidere/ tillitsvalgte skal delta konstruktivt i utformingen av prosjektet og rapporteringen fra dette.

Heftet

 
På sporet av endring - teiknefilm Saman om ein betre kommune
Last ned informasjonshefte (PDF)   Se tegnefilm om temaene det jobbes med i programmet