Historisk arkiv

Temaene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

I Sammen om en bedre kommune jobber kommunene med utviklingsprosjekter innen temaene sykefravær, kompetanse/rekruttering, heltidskultur og omdømme. Innovasjon har kommet inn som et femte tema ettersom noen kommuner har benyttet innovasjonsmetodikk i prosjektarbeidet. Et hovedformål med de lokale prosjektene er at de skal generere kunnskap og erfaring som kan overføres til andre norske kommuner.

Velg tema:

Sykefravær

Heltidskultur

Kompetanse og rekruttering

Omdømme

Innovasjon