Historisk arkiv

Presentasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Tredje nettverkssamling Innovasjon, 17.-18. mars 2014

Kommunepresentasjon Grong (PDF)

Kommunepresentasjon Nøtterøy (PDF)

Kommunepresentasjon Sarpsborg (PDF)

Kommunepresentasjon Hamar (PDF)

 

Tredje nettverkssamling Innovasjon Lister, 19.-20. mars 2014

Velkommen og program for samlingen (PDF) - nettverksleder Dorrit Svenning, KS

Hva skjer etter nettverksarbeidet? (PDF) - Fredrik Rivenes, KMD

Hva skjer i «Fyrtårnet» (PDF) - Marianne Holmesland

Hva skjer i «Lenger i eget liv» (PDF) - Sigurd Kristiansen

Hva skjer i «Trygghetspakken i Lister» (PDF) - Ronny Bjørnevåg

Økonomi og velferdsteknologi (PDF) - Sigurd Kristiansen

Kommunepresentasjon Sirdal (PDF)

Kommunepresentasjon Kvinesdal (PDF)

Kommunepresentasjon Hægebostad (PDF)

Kommunepresentasjon Lyngdal (PDF)

Kommunepresentasjon Flekkefjord (PDF)

Kommunepresentasjon Farsund (PDF)

Hvordan forstå brukernes behov? (PDF) - Anne-Britt Kjeldsberg, Leder LIFT avdeling Nøtterøy kommune

Fra prosjekt til drift (PDF) - Kristen Dalby

 

Andre nettverkssamling Innovasjon Lister, 8.-9. oktober 2013

Velkommen og program for samlingen (PDF) - nettverksleder Dorrit Svenning

Nytt fra programmet (PDF) - Fredrik Rivenes, KRD

Kommunepresentasjon Lyngdal (PDF)

Brev om omsorgsteknologi til ansatte Flekkefjord (PDF)

Brev om omsorgsteknologi til brukere i Flekkefjord (PDF)

Henvisningsskjema Flekkefjord (PDF)

Spørsmålsskjema aktuelle kandidater Flekkefjord (PDF)

Kommunepresentasjon Sirdal (PDF)

Kommunepresentasjon Hægebostad (PDF)

Kommunepresentasjon Kvinesdal (PDF)

Lenger i eget liv- omsorgsinnovasjon i Lister - prosjektleder Sigurd Kristiansen (PDF)

Hvordan arbeide innovativt med gamle problemstillinger? (PDF) - Eva Sørensen, Roskilde Universitet

 

Andre nettverkssamling Innovasjon, 15. - 16. oktober 2013

Innledning, om agenda, program og veien videre (PDF) - Riche Vestby og Gustav Weiberg-Aurdal

Kommunepresentasjon Grong (PDF)

Kommunepresentasjon Kristiansund (PDF)

Kommunepresentasjon Nøtterøy (PDF)

Kommunepresentasjon Sarpsborg (PDF)

Kommunepresentasjon Frøya (PDF)

Kommunepresentasjon Hamar (PDF)

Nytt fra KRD (PDF) - Fredrik Rivenes, KRD

Innovasjon i kommunesektoren (PDF) - Alexander Lange, KRD

Litt om kommunikasjon og omdømme (PDF) - Camilla Bendixen, Ressursgruppa

 

Første nettverkssamling nettverk Innovasjon  12. - 13. mars 2013

Foilserie fra samlingen (PDF)

Saman om ein betre kommune og innovasjon (PDF) - Fredrik Rivenes, KRD

Partssamarbeid i utviklingsarbeid (PDF) - Bjørn Pettersen

 

Første nettverkssamling nettverk Innovasjon i Lister 10. - 11. april 2013

Velkommen og program for samlingen (PDF) - nettverksleder Dorrit Svenning

Saman om ein betre kommune og innovasjon (PDF) - Fredrik Rivenes, KRD

Kommunepresentasjon Sirdal (PDF)

Kommunepresentasjon Lyngdal (PDF)

Kommunepresentasjon Flekkefjord (PDF)

Kommunepresentasjon Kvinesdal (PDF)

Hva legger vi i kulturbegrepet (PDF) - Kristen Dalby, ressursgruppa

Gevinstrealisering (PDF) - Ronny Bjørnevåg, Lyngdal kommune

Prosjektet Lenger i eget liv - Omsorgsinnovasjon i Lister (PDF) - Cecilie Karlsen, prosjektleder