Historisk arkiv

Kompetanse og rekruttering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Sammen om en bedre kommune ønsker å bidra til økt kunnskap om kompetanseutfordringene i norske kommuner. Programmet støtter utprøving av lokale tiltak som søker å løse kommunens egne kompetanseutfordringer.

Programmets mål innenfor tema kompetanse og rekruttering er å styrke evnen til strategisk kompetanseplanlegging, og realisere kompetanse- og rekrutteringstiltak som er tilpasset innbyggernes forventninger og kommunens utfordringer.

 
For å sikre enkel tilgang til relevant og oppdatert kunnskap om kompetanse og rekruttering, har FAFO på oppdrag for programmet skrevet en kunnskapsstatus om kompetanse (PDF).

Forsidebilde på heftet Kompetanse for en ny tid

Disse temasidene tar utgangspunkt i denne rapporten. I tillegg supplerer vi fortløpende med ny litteratur og verktøy.

Fafo/v forsker Anne Inga Hilsen har også utformet inspirasjonsheftet Kompetanse for en ny tid om strategisk kompetanseutvikling. 

 

Kunnskapsstatus kompetanse og rekruttering

Innhold:

Nyttige lenker: