Historisk arkiv

Eksterne ressurser og verktøy

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

 
Presenter eies av IRIS, Universitetet i Stavanger, AFI og Høgskolen i Oslo. Forskningssenteret skal forske på sykefravær, inkludering og arbeidsrettet rehabilitering, og skal være en premissleverandør for tiltak og virkemidler for økt inkludering i arbeidslivet og redusert sykefravær. www.presenter.no/

Arbeidstilsynet har utarbeidet veiledere og samlesider med gjeldende regelverk og øvrig informasjon:

Arbeidsmiljøbiblioteket: http://websok.mikromarc.no/Mikromarc3/web/default.aspx?db=stami&unit=6465
Arbeidsmiljøguiden - verktøy for systematisk arbeidsmiljøarbeid:
http://web1.norskinteraktiv.no/default.aspx?CourseId=2874&BookMark=315600&ToLanguageId=2&Show=1&OpenMenu=1&PersonCourseId=1406107
Kommunesektorens arbeidsgivermonitor 2013 (KS)
http://www.ks.no/PageFiles/33091/Arbeidsgivermonitor2013.pdf
Forskningsnyheter: www.forskning.no
Forskningsmiljøer:
Andre relevante nettsteder:
  • Arbeidslivet.no er en kunnskapsportal om arbeidslivet utviklet av LO, Fafo og LO-Media.
Danske nettsider:
Svenske nettsider:
  • Publikasjoner og metoder og verktøy for stress og helse og helsefremmende arbeidsplasser: www.stressmedicin.com