Historisk arkiv

Sykefravær

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Sammen om en bedre kommune skal stimulere til lokale prosjekter for å redusere sykefraværet og bidra til erfaringsoverføring slik at erfaringene fra de lokale prosjektene spres til alle norske kommuner.

Programmets mål innenfor tema sykefravær er å etablere en nærværskultur og redusere sykefravær gjennom å utvikle tiltak, opparbeide kunnskap og sikre erfaringsoverføring i kommunal sektor.


For å sikre enkel tilgang til relevant og oppdatert kunnskap om sykefravær, har FAFO på oppdrag av Saman om ein betre kommune laget en kunnskapsstatus om temaet (PDF).

Disse temasidene tar utgangspunkt i denne rapporten. I tillegg supplerer vi fortløpende med ny litteratur, konkrete eksempler og verktøy. Vi tar gjerne imot gode eksempler og litteraturhenvisninger, og ønsker at sidene skal bli så aktuelle og relevante som mulig.

Kunnskapsstatus sykefravær

Innhold:

Nyttige lenker