Historisk arkiv

Lederskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Ledere og deres lederskap vil ha betydning for både det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet. Arbeidsmiljøarbeid er først og fremst en lederoppgave som man må jobbe systematisk og kontinuerlig med over tid.

Samtidig er arbeidsmiljø noe som oppstår i møtet mellom den enkelte ansatte og arbeidsorganisasjonen. Det betyr at både arbeidsgiver, den enkelte ansatte og arbeiderkollektivet har ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø til beste ikke bare for medarbeiderne, men også for brukere, pasienter, elever og deres pårørende.

I studier hvor man har undersøkt hva arbeidstakere mener er en god leder har følgende faktorer særlig blitt nevnt:

  • ser og lytter til de ansatte
  • er nærværende, tilgjengelig og inkluderende
  • tar tak i konflikter
  • leder rettferdig
  • viser omsorg for sine medarbeidere