Historisk arkiv

Presentasjonar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Konferansen Tilskodarar og deltakarar i moderne lokaldemokrati 31.5.-1.6.2010

Presentasjonar frå konferansen Tilskodarar og deltakarar i moderne lokaldemokrati 31.5.-1.6.2010

Alle foredragene er publisert i pdf-format.