Historisk arkiv

Presseklipp

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Utstillingsvindauge for kvinner i lokalpolitikken

Presseklipp og annonsar

Under finn du presseklipp og annonsar om prosjektet som kommunane sjølve har sendt inn:

Koker for kvinner i politikken (pdf-format)
(Fosnafolket 27.05.2011) 
Prosjektet «Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken» har de siste dagene hatt samling på Langvassheimen.

Gjennomslag for dagmøte (pdf-format). Kommunestyrerepresentant i Rong kommune fekk gjennomslag for at kommunestyra avviklast på dagtid.

"Annankvar" (pdf-format). Kommunestyret i Øygarden kommune fekk t-skjorter med meldinga "Annankvar", i høve arbeidet kring kvinner i politikken.

Skal diskutere kvinner og media (pdf-format) (TA) og Kvinner vekk i media? (pdf-format) (Varden). Skien kommune skal arrangere åpent møte: kvinner - menn og media mandag 23. februar. I den forbindelse fikk de forhåndsreportasje i bege fylkesavisene, TA og Varden.

Kvinneandelen må opp! (Kommunal Rapport)
Kommentar av Frank Willy Larsen, 09. desember 2008. (12.12.08)
Alta-kvinner og lokalpolitikk (pdf-format)
Rapport fra Norut om holdninger, erfaringer og rekruteringsgrunnlag per 24.09.08. (12.12.08)

Over 30 prosent vil takke nei til gjenvalg (pdf-format)
Presseoppslag i Telemarksavisa 3. desember 2008 om resultat av spørreundersøkelse. (12.12.08) 

Velkomen til jentekveld på Marifjøra kafé (pdf-format)
Luster kommune inviterte til samling for alle "Lustrajentene" 7. november 2008. (12.12.08) 

Seminar med fagleg påfyll 18.-19. november, Toftemo, Dovre (pdf-format)
Her finner du programmet for seminaret. (12.12.08) 

Har trua på fleire kvinner i politikken (pdf-format)
Artikkel i Vestnytt fra Øygarden 28. juni 2008. (12.12.08) 

Vil få fram en Kristin i norddalskvinnene (pdf-format)
Artikkel i Vigga om prosjektet i kommunane Lom, Sel og Dovre. (04.09.2008)

Tilrettelegg for kvinner (pdf-format)
Artikkel i Storfjordnytt om prosjektet i Norddal kommune. (04.09.2008)

Dagskurs om mediebruk (pdf-format)
Artikkel i Storfjordnytt om prosjektet i Norddal kommune. (28.08.2008)
Har trua på fleire kvinner i politikken (pdf-format)
Artikkel i VestNytt om prosjektet i Øygarden kommune. (28.06.2008)

Åpner døra for damene (Varden)
Artikkel. (08.03.08) 

Speile folket (Varden)
Innlegg av Tonje Løwer Gurholt. (30.01.08) 

Kvinner i lokalpolitikken (Varden)
Leserbrev av Tonje Løwer Gurholt. (15.01.08) 

Prosjektleder for lokalt kvinneløft (Telemarksavisa)
Tonje Løwer Gurholt fikk tilbud om prosjektlederstillingen, som skal rekruttere flere kvinner inn i lokalpolitikken i Grenland. Hun har takket ja.
(05.12.07) 

Det er sunt med flere kvinner i kommunestyret! (pdf-format)
Annonse frå Strand kommune. (September 2007) 

Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken (pdf-format)
Annonse som Øygarden kommune har hatt i lokalpressa og på kommunen si heimeside i samband med kommunevalet. (September 2007) 

Kvinner i lokalpolitikken (pdf-format)
Artikkel i lokalavisa Storfjordnytt frå valdebatt med kvinner i Norddal kommune, arrangert av prosjektgruppa for "Fleire kvinner i politikken".
(05.09.07) 

Kvinnene skal lokkes (Kommunal Rapport)
Sigdal har få kvinner i lokalpolitikken. Derfor har den lille Buskerud-kommunen fått én av 20 statlige millioner som skal lokke fram engasjementet hos kvinner. De begynte med et motivasjonsseminar. (28.08.07) 

Kvinner lokker kvinner (Drammens Tidende)
Disse kvinnene er sjeldne. De driver politikk på fritiden og den ene blir trolig ordfører etter valget. Nå skal de lokke flere jenter inn i politisk arbeid.
(22.08.07) 

Jakter på jenter (Bygdeposten.no)
Sigdal: De jakter også på ungdom. Jakten er ikke partipolitisk betinget. Kommunepolitikerne er skjønt enige om at flere må bli interessert i politikk generelt. Særlig jenter og unge. (16.08.07) 

Sigdal på kvinnejakt (Drammens Tidende)
Sigdal kommune er på jakt etter kvinner som vil bruke fritiden på politikk. (16.08.07) 

Gina, Gro og alle oss andre - Kvinner i politikken (Telemarksavisa)
Kronikk av Tonje Løwer Gurholt (23.07.07)