Historisk arkiv

Foredrag frå avslutningskonferansen i Øygarden og Bergen 10. - 11.05.2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Tittel på foredrag Foredragshaldar
Kvinner - nyrekruttering og fornying i lokaldemokratiet  Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete
   
Utstillingsvindauge for kvinner i lokalpolitikken (pdf) Seniorrådgjevar Anne-Karin Ødegård, Kommunal- og regionaldepartementet
   
Arbeidsvilkår for lokalpolitikere (pdf) Prosjektleder Randi Bergundhaugen, Utstillingsvindauge for kvinner i lokalpolitikken 
   
Utstillingsvindu? (pdf) Ordførar Tonje A. Olsen (H), Enebakk kommune
   
Mot ei jamnare kjønnsfordeling i lokalpolitikken? Resultat og erfaringar frå prosjektkommunane (pdf) Jacob Aars, Uni Rokkansenteret
   
Kvotering – ein snarveg til kjønnsbalanse? (pdf)

Ingrid Guldvik, Høgskolen i Lillehammer

 

 

Folkevalgtprogram i ei medietid (pdf) Adm.dir. Sigrun Vågeng, KS
   
Sel, Dovre og Lom - mentorar, møteplassar og media (dette foredraget er ikkje tilgjengeleg) Prosjektmedarbeidar Ragnhild Næprud (Sp)
   
Kvinnerepresentasjon i kommunestyrene: Hvilken rolle spiller personvalg og partienes nominasjonsprosesser? (pdf) Dag Arne Christensen, Rokkansenteret