Historisk arkiv

Foredrag frå konferansen i Stjørdal<br> 12.-13. november 2007

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Utstillingsvindauge for kvinner i lokalpolitikken

Lenkjene fører til dokument i pdf-format.