Historisk arkiv

Foredrag frå konferansen på Karmøy 5.-6. mai 2009

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Foredrag frå konferansen om Utstillingsvindauge for kvinner i lokalpolitikken Karmøy/Haugesund 5. ‐6.mai 2009.

Foredrag frå konferansen om Utstillingsvindauge for kvinner i lokalpolitikken Karmøy/Haugesund 5. ‐6.mai 2009.