Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

2. konsultasjonsmøte 2009

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringen og KS deltok på konsultasjonsmøte 29. april. Hovedtema for møtet var reformer og utbygging av det kommunale tjenestetilbudet, revidert nasjonalbudsjett 2009 og kommuneproposisjonen for 2010.

Det 2. konsultasjonsmøtet mellom Regjeringen og KS ble avholdt 29. april. Hovedtema for møtet var reformer og utbygging av det kommunale tjenestetilbudet, primært enkeltsaker fra departementene som fremmes i revidert nasjonalbudsjett 2009 (RNB) og omtales i kommuneproposisjonen for 2010.

Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa ledet møtet.

Til stede fra staten ellers var statssekretær Ole Morten Geving (Finansdepartementet), statssekretær Rigmor Aasrud (Helse- og omsorgsdepartementet), statssekretær Laila Gustavsen (Arbeids- og inkluderingsdepartementet), statssekretær Lotte Grepp Knutsen (Barne- og likestillingsdepartementet), statssekretær Guri Størvold (Samferdselsdepartementet), statssekretær Wegard Harsvik (Kultur- og kirkedepartementet), kst. statssekretær Eirik Øwre Thorshaug (Justis- og politidepartementet) og politisk rådgiver Ketil Raknes (Kunnskapsdepartementet).

Fra KS møtte styreleder Halvdan Skard, nestleder Bjørg Tysdal Moe, Per Arne Olsen, Harald Danielsen, Arvid Weber Skjerpe og Bjørn Gudbjørgsrud.

Senter for økonomisk forskning (SØF) og Norsk institutt for by og regionforskning (NIBR) har på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet vurdert konsultasjonsordningen som virkemiddel i styringsdialogen mellom staten og kommunesektoren.

Partene i konsultasjonsordningen vil drøfte eventuell oppfølging av rapportene i det 3. konsultasjonsmøtet i august 2009.

Til toppen