Historisk arkiv

Informasjonskampanje for valget begynner nå

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Valgportalen - Stortings- og sametingsvalget

Kommunal- og regionaldepartementet lanserer i dag en informasjonskampanje for stortingsvalget 2009. Gjennom bruk av tv, kino, radio, Internett, sosiale medier, brosjyrer, undervisningsfilm og valgspill skal velgerne informeres.

– Velgerne skal vite når, hvor og hvordan man stemmer ved høstens valg, sier statsråd Magnhild Meltveit Kleppa.

Målet med kampanjen er å øke befolkningens kunnskap om valgordningen frem mot valgdagen mandag 14. september.

– Alle må huske å ta med seg legitimasjon med navn, bilde og fødselsdato for å stemme, både ved forhåndsstemmegivningen og på valgdagen, sier statsråden.
Kampanjen starter i dag 10. august på tv, radio og Internett, samme dag som forhåndsstemmingen begynner. Fra neste uke vises filmene også på kino. I løpet av uken får alle husstander en informasjonsbrosjyre om stortingsvalget i posten.

Informasjonskampanjen har et budsjett på ca. ni millioner kroner og er utarbeidet i samarbeid med Gambit H&K, Bates United og Mindshare, som også var samarbeidspartner ved forrige stortingsvalg.

Departementet gjennomfører også andre informasjonstiltak for å nå ulike målgrupper. Velgere med innvandrerbakgrunn er en viktig målgruppe for valginformasjonen og departementet har oversatt husstandsbrosjyren til åtte språk. Tidligere i år delte departementet ut fem millioner kroner til organisasjoner og andre aktører som søkte om tilskudd for å bidra til å øke kunnskapen om valget og øke valgdeltakelsen.

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.