Historisk arkiv

Utval for bustadpolitikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringa sette i statsråd 21.05.10 ned eit nytt offentleg utval som skal drøfte og gje tilrådingar om korleis sentrale oppgåver i den sosiale bustadpolitikken skal møtast i åra framover.

Regjeringa sette i statsråd 21.05.10 ned eit nytt offentleg utval som skal drøfte og gje tilrådingar om korleis sentrale oppgåver i den sosiale bustadpolitikken skal møtast i åra framover.

Bjørn Arild Gram leia utvalet som la fram innstillinga si 18.08.2011.

Medlemmer i utvalet

  • Ordførar Bjørn Arild Gram, Steinkjer (leiar)
  • Fylkesmann Kirsti Kolle Grøndahl, Drammen
  • Forskingsleiar Viggo Nordvik, Oslo
  • Forskingsleiar Inger Lise Skog Hansen, Oslo
  • Professor Jan Fridthjof Bernt, Bergen
  • Rådmann Inger Østensjø, Stavanger
  • Bustadsjef Roar Stangnes, Tromsø
  • Administrerande direktør Øystein Johannesen, Bergen
  • Lærer Lene Vågslid, Tokke
  • Konsernsjef Martin Mæland, Oslo.

 


 
Frå venstre mot høgre: Roar Stangnes, Inger Østensjø, Inger Lise Skog Hansen, Jan Fridthjof Bernt, Bjørn Arild Gram, Lene Vågslid, Martin Mæland, Kirsti Kolle Grøndahl, Viggo Nordvik og Øystein Johannesen. Foto: Kommunal- og regionaldepartementet.