Historisk arkiv

Seminar om kompetansearbeidsplasser - program

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

16. september 2010 kl. 10 – 14 på Quality Hotel Grand Kongsberg

Hvordan kan det bli bedre spredning av kompetansearbeidsplasser i hele landet? Utvalget inviterer til dialog og debatt på Kongsberg 16. september. Påmeldingfristen er 12. september.

Velkommen til dialog og debatt om hvordan det kan bli bedre spredning av kompetansearbeidsplasser over hele landet!

Bakgrunn:
Regjeringen nedsatte i januar et utvalg som skal foreslå tiltak som kan bidra til å spre kompetansearbeidsplasser og statlige arbeidsplasser over hele landet.

For å fremme dialog og debatt om temaer som står sentralt i utvalgets arbeid, inviterer utvalget ordførere og rådmenn, politikere, organisasjoner, virkemiddelaktører og media til seminar den 16. september på Kongsberg.

Hege Solbakken. Foto: SMK/Scanpix
Statssekretær i KRD
Hege Solbakken
Karen Helene Ulltveit-Moe. Foto: KRD
Utvalgsleder Karen
Helene Ulltveit-Moe
Kjell G. Salvanes. Foto: NHH
Professor ved NHH,
Kjell G. Salvanes
Torkil Bjørnson. Foto: NCE Kongsberg
Prosjektleder NCE SE
Kongsberg, Torkil Bjørnson

Program:

09.30 - 1000:  Registrering og kaffe

10.00 - 10.15:  Åpning – Hvorfor et nytt utvalg?
Statssekretær Hege Solbakken

10.15 - 10.30:  Hvorfor kompetansearbeidsplasser i hele landet?
Utvalgsleder, professor Karen Helene Ulltveit-Moe
 
10.30 - 10.50: Regionale utfordringer ved omstilling
Utvalgsmedlem, professor Kjell Gunnar Salvanes

10.50 - 11.30:  Hvorfor er Kongsberg en suksess?
Prosjektleder Torkil Bjørnson, NCE Systems Engineering, Kongsberg

11.30 – 12.00:  Lunsj

12.00 – 14.00: Vekst i kompetansearbeidsplasser — Hva skal til?

Innledning til paneldebatt ved sjefredaktør Amund Djuve, Dagens Næringsliv

Øvrige paneldeltakere: 

  • Daglig leder Aino Olaisen, Vigner Olaisen AS
  • Ordfører Rune Øygard, Våga
  • Direktør Thor Oscar Bolstad, Herøya Industrispark


Praktisk informasjon:

  • Seminaret finner sted torsdag 16. september kl. 10 – 14 på Quality Hotel Grand  Kongsberg, en kort spasertur fra togstasjonen.
  • Konferanse og lunsj dekkes av utvalget. Deltakerne må selv betale egne reisekostnader og eventuell overnatting.
  • Påmeldingsfristen gikk ut 12. september.
  • For mer informasjon kontakt Sissel Nenseth på telefon 22 24 70 11 eller e-post sissel.nenseth@krd.dep.no.


Etter seminaret blir det muligheter for bedriftsbesøk.
Påmeldte får tilsendt nærmere informasjon.

 

 


Velkommen til seminar!