Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Bosted 30. juni avgjør hvor du kan stemme

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Valgportalen

På selve valgdagen må du stemme i den kommunen der du er manntallsført. Du er manntallsført i den kommunen du er registrert i folkeregisteret som bosatt 30. juni 2011. Flytter du etter denne datoen, må du stemme i din gamle kommune.

Reglene gjelder både ved kommunestyre- og fylkestingsvalget. For å kunne stemme ved valget må man ha stemmerett og stå innført i manntallet. Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett ved valget.

Det er folkeregisterets opplysninger pr 30. juni som er grunnlaget for manntallet. Det er altså velgerens adresse denne datoen som avgjør hvilke kommune de har stemmerett i.

Dersom en flyttemelding har kommet fram til folkeregisteret senest 30. juni, vil den nye adressen innføres i manntallet. Kommer flyttemeldingen fram til folkeregisteret etter 30. juni, er det den gamle adressen som avgjør hvilken kommune velgeren har stemmerett i.

Dersom en velger ikke har anledning til å stemme i kommunen han eller hun er manntallsført i på valgdagen 12. september, kan vedkommende forhåndsstemme i en hvilken som helst kommune i landet. Den ordinære forhåndsstemmegivningen starter 10. august og avsluttes 9. september.

Til toppen