Historisk arkiv

Du kan stemme allerede fra 1. juli

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Valgportalen

Allerede fredag 1. juli kan du avgi stemme til høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg. Muligheten til å stemme gjelder alle velgere både innenriks og utenriks.

De som ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen, kan fra 1. juli til 9. august avgi tidligstemme. Ønsker du å stemme så tidlig, må du ta kontakt med den kommunen du oppholder deg i for å få informasjon om når og hvor stemmegivning kan skje. Kommunene har ikke stemmegivning i alle valglokalene i denne perioden.

Slik fungerer ordningen:

  • Tidligstemme kan avgis i en hvilken som helst kommune fra 1. juli.
  • Du må ta kontakt med kommunen for å avtale tid for å stemme, eventuelt se kommunens hjemmesider for nærmere informasjon.
  • Tidlig i perioden kan det være at velgerne må bruke en stemmeseddel kun påført de registrerte partienes navn og uten kandidatnavn. Velgerne må da krysse av for eller skrive på hvilket parti/gruppe de vil stemme på. Så snart de lokale stemmesedlene er klare, vil de bli brukt ved stemmegivningen. I enkelte kommuner er de lokale stemmesedlene klare allerede fra 1. juli.
  • Husk å ta med deg legitimasjon når du skal stemme.

Stemme i utlandet

Velgere som er bosatt i utlandet, på Svalbard og Jan Mayen eller som oppholder seg midlertidig i utlandet, kan også stemme fra 1. juli. Velgere som er bosatt i utlandet, kan også forhåndsstemme i Norge eller stemme på valgdagen den 12. september dersom de heller ønsker det.

Velgere som forhåndsstemmer i utlandet, kan gjøre dette fra fredag 1. juli til og med fredag 2. september 2011. På Svalbard bestemmer Sysselmannen når siste frist for å forhåndsstemme er.

Velgeren er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer fram til riktig kommune innen valgdagen mandag 12. september kl. 21.00 med normal postgang.

Alle velgere må huske å ta med seg legitimasjon når de skal stemme i utlandet. Du finner mer informasjon om hvor og hvordan man stemmer fra utlandet.

Forhåndsstemming

Den 10. august starter den ordinære forhåndsstemmegivningen. Kommunene bestemmer åpningstider og i hvilke lokaler stemmegivningen skal foregå, for eksempel rådhus, servicetorg og bibliotek. Det er mulig å forhåndsstemme fram til og med fredag 9. september.

To forsøk i 2011

I 20 kommuner kan 16- og 17-åringene stemme ved kommunestyrevalget. Dette gjelder for kommunene: Austevoll, Gjesdal, Grimstad, Hamar, Hammerfest, Kautokeino, Kåfjord, Luster, Lørenskog, Mandal, Marker, Namdalseid, Osen, Porsgrunn, Re, Sigdal, Stavanger, Tysfjord, Vågå og Ålesund.

I 10 kommuner kan velgerne forhåndsstemme via Internett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget. Dette gjelder for kommunene Bodø, Bremanger, Hammerfest, Mandal, Radøy, Re, Sandnes, Tynset, Vefsn og Ålesund.

Valgdagen er 12. september.