Historisk arkiv

Historisk arkiv

Innlegg fra konferanse i anledning kommunelovens 20-årsjubileum 25.september 2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunelovens fødsel, oppvekst og fremtid av Jan Fridthjof Bernt, professor, Universitetet i Bergen (lysark)

Kommuneloven fra en praktikers synspunkt av Gunnbjørn Berggård, administrasjonssjef, Tydal kommune (lysark)

Kommunene som markedsaktører av Christine Meyer, direktør, Konkurransetilsynet (lysark)

Regelverket for offentlige anskaffelser og offentlig støtte – hvordan påvirkes kommunenes styrings- og organisasjonsfrihet? Av Hanne Harlem, kommuneadvokat, Oslo kommune (lysark)

Statleg tilsyn med kommunane - rettleiing og læring: Korleis få læringseffekt av eit lovlegheitstilsyn? Av Geir Sverre Braut, ass. direktør, Statens  Helsetilsyn (lysark)