Historisk arkiv

Bolyst

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Tilskuddsordningen har som mål å støtte prosjekter som kan skape bolyst i distriktskommuner. Offentlige og private aktører kan søke om tilskudd. Enkeltpersoner kan ikke søke. Søknadsfristen var 8. mars 2013.

Kommunal- og regionaldepartementet lyser ut inntil 35 millioner kroner i 2013 til prosjekter som kan skape bolyst i distriktskommuner.

Hva kan det søkes om tilskudd til?
Det kan søkes om tilskudd til prosjekter som har som mål å skape bolyst i distriktskommuner innenfor det distriktspolitiske virkeområdet. Tilskuddet skal gå til lokale, regionale og nasjonale pilotprosjekter som skal fremme attraktive lokalsamfunn, og som har stor overføringsverdi for andre som også driver denne type arbeid.

Hvem kan søke?
Offentlige og private aktører. Enkeltpersoner kan ikke søke.

Søknadsfrist
Søknadsfristen var 8. mars 2013.

Les mer om tilskuddsordningen 

Alle søknader må sendes inn via det elektroniske søknadssystemet www.regionalforvaltning.no.