Historisk arkiv

Småsamfunn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringen ønsker å gjøre en spesiell innsats rettet mot utsatte kommuner og lokalsamfunn, blant annet gjennom en satsing fra 2006-2009 for utvikling av småsamfunn.

 

Regjeringen ønsket å gjøre en spesiell innsats rettet mot utsatte kommuner og lokalsamfunn. Satsingen pågikk i perioden 2006-2009.

Småsamfunnssatsingen har hatt særlig fokus på:
• gode tjenester og velferdstilbud
• attraktive lokalsamfunn
• næringsutvikling

Midlene i småsamfunnssatsingen ble brukt til å støtte pilotprosjekter i småsamfunn.

Hva kjennetegner småsamfunn?
Småsamfunn har vært definert som områder med lange avstander til regionale sentra, vedvarende befolkningsnedgang og en sårbar næringsstruktur. Fylkeskommunene og kommunene definerte hvordan småsamfunnssatsingen skulle utformes i eget fylke.