Historisk arkiv

Statsråd Huitfeldt delte ut Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomsbøker 2009

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturminister Anniken Huitfeldt delte fredag ut Kulturdepartementets barnebokpriser for 2009 på Nasjonalbiblioteket. Prisene gikk til 9 forfattere, oversettere, illustratører og tegneserieskapere.

Kulturminister Anniken Huitfeldt delte fredag ut Kulturdepartementets barnebokpriser for 2009 på Nasjonalbiblioteket. Prisene gikk til 9 forfattere, oversettere, illustratører og tegneserieskapere. Det ble delt ut priser for totalt 290 000 kroner.

Juryen som nedsatt av Norsk barnebokinstitutt kommenterer bokåret slik: ”Bokåret 2009 har vært preget av samfunnsspørsmål, og særlig miljø- og klimaproblemer har hatt en sentral rolle i mange bøker. Spennings- og grøssertrenden fortsetter, og er i økende grad å finne i bøker også for yngre lesere. Det er også positivt å se at stadig flere av utgivelsene speiler at vi lever i et flerkulturelt samfunn.”

Prisvinnerne er:

Litteraturprisen
Lars Mæhle for Landet under isen Det Norske Samlaget (kr 50 000)

Bildebokprisen
(Prisen deles mellom forfatter og illustratør) Bjørn F. Rørvik (forfatter) og Gry Moursund (illustratør) for Bukkene Bruse på badeland Cappelen Damm (kr 60 000)

Fagbokprisen
(Prisen deles mellom forfatter og illustratør) Øyvind Holen (forfatter) og Mikael Noguchi (illustratør) for Hiphop. Graffiti, rap, breaking, dj-ing Cappelen Damm (kr 60 000)

Debutantprisen
Baroch Tendler (pseud.) for Jakten Cappelen Damm (kr 30 000)

Illustrasjonsprisen
Marvin Halleraker for illustrasjonene til Bjørn Sortlands Halleluja IKO-forlaget          (kr 30 000)

Omsetjarprisen
Øystein Vidnes for omsetjinga av Cory Doctorows Veslebror ser deg Det Norske Samlaget (kr 30 000)

Tegneserieprisen
Bendik Kaltenborn for Serier som vil deg vel No Comprendo Press (kr 30 000)

Bilde av prisvinnerne.

Fra venstre: Bendik Kaltenborn, Mikael Noguchi, Marvin Halleraker, Lars Mæhle, kulturminister Anniken Huitfeldt, Bjørn Rørvik, Gry Moursund og Øystein Vidnes.

Foto: Kulturdepartementet

For mer informasjon om prisvinnerne, juryens begrunnelser og retningslinjer: Se www.barnebokinstituttet.no

For spørsmål kontakt: Direktør Kristin Ørjasæter, Norsk barnebokinstitutt
Telefon: 23 27 63 62/mobil: 416 82 158 kristin.orjasater@barnebokinstituttet.no

Juryleder Silje Hernæs Linhart, mobil: 404 87 786

Pressekontakt Birgitte Eek, Norsk barnebokinstitutt Telefon: 23 27 63 68/mobil: 991 22 844 birgitte.eek@barnebokinstituttet.no