Historisk arkiv

Første møte i Kulturutredningen 2014

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturminister Anniken Huitfeldt markerte tirsdag oppstarten på arbeidet til Kulturutredningen 2014.

- Det er krevende og viktige oppgaver utvalget skal ta fatt på. Utvalget skal utrede utviklingen i norsk kulturpolitikk etter 2005, men skal også tenke fremover og identifisere de viktigste kulturpolitiske utfordringene etter 2014, sier kulturminister Anniken Huitfeldt. 

Kulturministeren viste til at den rødgrønne regjeringen har gitt kulturlivet et stort løft fra 2005. Kulturlivets økonomiske rammevilkår er styrket. Det er også gjort endringer i de organisatoriske virkemidlene, f.eks. museumsreformen og etableringen av det nye Kulturrådet.

Kulturdepartementet har lagt frem en lang rekke stortingsmeldinger i fra 2005 og til i dag. Disse tar for seg ulike sektorer av kulturlivet, og peker på utfordringer og løsninger innen spesifikke områder.

- Grunnen til at vi nå setter i gang Kulturutredningen 2014, er at vi ønsker en overordnet gjennomgang og vurdering av hele kulturpolitikken. Hvilke effekter har politikken etter 2005 hatt på kulturlivet og samfunnet som helhet? Hvilke mønstre tegner seg? Hva er de viktigste utfordringene vi står overfor fremover? Det er store og viktige spørsmål som utvalget nå skal ta fatt på, sier kulturminister Anniken Huitfeldt.

Kulturutredningen 2014 skal lage en NOU som omfatter hele kulturpolitikken. NOUen vil ha en bred og prinsipiell tilnærming til hele kulturfeltet og komme med innspill til en helhetlig og overordnet politikk etter Kulturløftet 1 og 2. Utvalget har fått et vidt mandat og er satt sammen av personer med bred kompetanse og innsikt i norsk kultur- og samfunnsliv.

Bildet: Kulturutredningen 2014. Bakerst fra venstre: Sjur Paulsen, Stavanger, Asta Busingye Lydersen, Oslo, Karen Espelund, Trondheim, Geir Berdahl, Bærum, Martin Revheim, Oslo, Eivind Nåvik, Lillehammer, Anne Enger, Moss, Kjell Magne Mælen, Tromsø, Ingrid Røynesdal, Bergen, Arne Nøst, Stavanger, Kulturminister Anniken Huitfeldt og Marit Eikemo, Bergen. Foto: KUD. Anne Eriksen, Oslo, Lene Hansen, Tromsø og Tale Hungnes, Oslo var ikke til stede da bildet ble tatt. (Klikk på bildet for større oppløsning)