Historisk arkiv

Historisk arkiv

Innspill til stortingsmelding om arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet vil utarbeide en melding til Stortinget om arkivsektoren. Departementet tar sikte på å legge fram meldingen våren 2012.

I arbeidet med meldingen har KUD arrangert innspillskonferanse for representanter fra institusjoner, organisasjoner og tiltak med ansvar for arkiv. Departementet ønsker i tillegg å åpne for skriftlige innspill. Innspill kan sendes til arkivmelding@kud.dep.no.
Frist for innspill var 1. september.