Historisk arkiv

Nordisk konferanse om forskning på Den kulturelle skolesekken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Velkommen til nordisk sluttkonferanse 19. mars for Uni-Rokkansenterets og Høgskolen i Bergens 3-årige forskningsprosjekt om Den kulturelle skolesekken. Påmeldingsfrist 8. februar 2013.

To jenter i siluett ser på et maleri. Foto: Astrid Westvang
Foto: Astrid Westvang

Velkommen til nordisk sluttkonferanse 19. - 20. mars for Uni-Rokkansenterets og Høgskolen i Bergens 3-årige forskningsprosjekt om Den kulturelle skolesekken.

Praktisk informasjon

  • Tid: 19. mars (starter kl. 10.00) og 20. mars (slutter kl. 14.00 med mulig overgang til Gullsekken)
  • Sted: Bergen, Norge: Hotell Grand Terminus / Det akademiske kvarter
  • Påmeldingsfrist: 8. februar 2013
  • Her kan du melde deg på
  • Her kan du bestille overnatting
  • Konferanseavgift: Gratis
  • Kontaktperson: Eiliv Olsen, tlf: 55 58 57 44

Konferansespråk er norsk, svensk eller dansk. Tolking til tegnspråk eller finsk ved behov.

Forskningen om Den kulturelle skolesekken

Bakgrunnen for konferansen er et treårig forskningsprosjekt, utført av Uni-Rokkansenteret og Høgskolen i Bergen på oppdrag av Kulturdepartementet.

Forskningen har hatt fokus på å utvikle nye perspektiver på og ny kunnskap om DKS som kultur- og utdanningspolitisk prosjekt. Forskningsinnsatsen har vært flerfaglig og involverer ulike fagtradisjoner fra samfunnsvitenskap og humaniora, samt ulike analysemåter og metodiske tilnærminger. Forskningen inkluderer kulturantropologiske, kunst- og kulturdidaktiske og statsvitenskapelige perspektiver med siktemål å få fram et mangfold av stemmer, erfaringer, perspektiver og dilemmaer i feltet.

Aktørperspektivet, det vil si hvordan DKS oppleves og erfares av for eksempel lærere, elever, kunstnere og kulturforvaltere, er fremtredende. Også systemperspektivet, altså ordningens organisatoriske oppbygging og utfordring, er representert i forskningen.

Forskningsresultatene publiseres i en antologi (Breivik og Christophersen 2013), som legges fram på konferansen.

Konferanse: Innhold og program

Konferansen markerer slutten på forskningsprosjektet om Den kulturelle skolesekken. På konferansen vil derfor resultatene fra forskningen legges fram og diskuteres. Det blir muntlige presentasjoner av forskingsprosjektet og av antologien fra forskningsprosjektet av prosjektleder Jan Kåre Breivik, medforskerne Catharina ChristophersenAnne D. Homme ogLise Rykkja, og tidligere masterstudenter som bidro i prosjektet. Det blir også debatter og kunstneriske presentasjoner på konferansen. 

Konferansen markerer også slutten av Norges formannskapsperiode i Nordisk ministerråd. Konferansen har derfor et nordisk tilsnitt, og bl.a. følgende kommentatorer vil bidra: Billy Ehn(Sverige), Beth Juncker (Danmark), Simo Vehmas (Finland), Àsa Helga Ragnarsdottir (Island),Hedvig Westerlund-Kapnas (Færøyene), Cecilia Ferm (Sverige), Aslaug Nyrnes (Norge), Ellen Aslaksen (Norge) og Vera Micaelsen (Norge).

Foreløpig program - med forbehold om endringer

Konferansier: Halvor Folgerø 

 

TIRSDAG 19. MARS 2013

TID

STED: Grand Hotel Terminus, Zander Kaaes gate 6

09.00

Kaffe og registrering

10.00

Åpning. Kulturminister Hadia Tajik.

10.20

Den kulturelle skolesekken. Prosjekt, forskning, resultater – en introduksjon. Jan Kåre Breivik og Catharina Christophersen.

10.40

Den kulturelle skolesekken: Begeistring og byråkrati. Lise H. Rykkja og Anne Homme.

11.10

Tittel kommer. Beth Juncker

11.30

Kaffe

11.55

Skolesekken: Elever og læreres erfaringer. Catharina Christophersen.

12.25

Tittel kommer. Àsa Helga Ragnarsdottir.

12.45

Lunsj

13.45

Dotterprojektet ser tillbaka på sin förebild - vad känner vi igen?. Hedvig Westerlund-Kapnas

14.00

Tittel kommer. Lotte Broe

14.15

Mellom liten og stor - tonar og ord. Synnøve Kvile

14.30

Kommentar. Aslaug Nyrnes

14.50

Pause og forflytting til Det akademiske kvarter (Olav Kyrres gate 49)

 

 

 

TIRSDAG 19. MARS 2013 (fortsetter)

TID

STED: Det akademiske kvarter, Olav Kyrres gate 49

16.30

Fingermat

16.50

Teater: Mitt liv som mann. Geddy Aniksdal/Grenland Friteater

17.40

Minglepause

18.00

Foredrag: Kunsten å falle. Lars Vik/Teater Avvik

18.40

Kampen om kunsten - i og utenfor Den kuturelle skolesekken. Jan-Kåre Breivik

19.00

Konst i skolan - en paradox? Billy Ehn

19.20

Spørsmål - kommentarer - debatt

20.00

Festmiddag med kunstneriske tilslag

 

 

ONSDAG 20. MARS 2013

TID

STED: Grand Hotel Terminus, Zander Kaaes gate 6

09.00

Kunstnerisk innslag. Lars Kolstad

09.20

Skolesekkens utfordringer. Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen.

09.40

Kulturanalys av olika sätt att producera och förmedla kunskap. Billy Ehn.

10.00

Med kultur i sekken? Barns deltagelse og utdanning i perspektiv. Anne Trine Kjørholt.

10.30

Kaffe

10.50

Filosofiske refleksjoner. Simo Vehmas

11.15

Den kulturelle skolesekken - estetiska upplevelser för alla? Cecilia Ferm

11.30

Paneldebatt

12.15

Oppsummerende kommentar. Ellen Aslaksen

12.35

Den kulturelle skolesekken - veien videre. Vera Micaelsen

12.45

Utsjekk

13.00

Lunsj

For de som skal videre til utdelingen av Gullsekken blir det busstransport fra hotellet klokken 13.45. Selve utdelingen blir på Nordahl Grieg videregående skole i Fana klokken 14.30