Historisk arkiv

Tilskudd til Kulturkort for ungdom 2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

I statsbudsjettet for 2013 er det satt av 3,9 mill. kroner til Kulturkort for ungdom. Kulturkort for ungdom skal gi ungdom billigere billetter til et bredt spekter av kulturarrangementer. Formålet er å få ungdom til å benytte seg oftere av kulturtilbudene og å rekruttere nye publikummere.

I statsbudsjettet for 2013 er det satt av 3,9 mill. kroner til Kulturkort for ungdom.  

Kulturkort for ungdom skal gi ungdom billigere billetter til et bredt spekter av kulturarrangementer. Formålet er å få ungdom til å benytte seg oftere av kulturtilbudene og å rekruttere nye publikummere.

Fylkeskommuner kan søke om midler fra ordningen. Det er en forutsetning for deltagelse at fylkeskommunen står for gjennomføring av ordningen og bidrar med en egenandel som er høyere enn statens tilskudd. En stor andel av de totale midlene til kulturkort skal gå til aktivitet. 

Søknad om tilskudd til Kulturkort for ungdom skal være signert. Den skal skannes og sendes til postmottak@kud.dep.no innen 15. mars 2013.

Fylkeskommuner som mottok tilskudd fra ordningen i 2012 vil motta eget brev om frist for søknad 2013 og for rapportering og regnskap 2012.